35 Yıldır 
Değer Katıyoruz

“Kamu ve özel sektöre değer katan yazılım teknolojileri üretiyoruz.”

DEĞER ÜRETİYORUZ

Geliştirdiğimiz Teknolojiler

Teracity Ürünleri

TÜM ÜRÜNLER

Bilimp

"E-Dönüşüm İçin"
Süreç ve Yapay Zeka Tabanlı Bütünleşik Araçlar

Bilimp sektör bağımsız olarak tüm kurum ve şirketler için geliştirilmiş bir Yönetim Bilgi Sistemidir. Ekip, proje ve iş yönetimini bütünleşik olarak sağlar, çalışanların verimini artırır.

Bilimp on üç iş aracından oluşan temel paket ve ihtiyaca göre bu temel pakete ilave edilebilen on dört ek iş aracından oluşur. Yirmi yedi iş aracı sunan Bilimp çok sayıda yazılım kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

Bütünleşik araçlar teknolojisi doğal entegrasyon özelliği ile maliyetleri azaltır, performansı artırır.

TeraMIS

Geleceğin kent yönetim bilgi sistemi.

21. Yüzyılın kentlerinde bütünleşik çözümler.

- .Net, SQL ve Web 2.0 Teknolojileri üzerinde geliştirilmiş gerçek WEB tabanlı yapı,

- Detaylı loglama sistemi ve gelişmiş yetkilendirme ile yüksek güvenlik,
Tüm Mobil cihazlarda kullanım için responsive yapı,

- Yeni nesil kullanım kolaylığı sağlayan kullanıcı dostu ekran yapısı,

- Rapor, listeleme ve şifre ekranlarında kullanıcılar için gelişmiş kişiselleştirme,

- Yönetici karar destek sistemi için gelişmiş ve esnek raporlama aracı,

- Uçtan uca MIS, GIS, EBYS ve e-devlet entegrasyonlu bütünleşik yapı,

- Kanun ve mevzuatlara uygun, TUBİTAK ve KOSGEB destekli % 100 yerli ürün,

- Online tahsilat sistemi ile kurumunuza özgü ödeme sistemleri.

KVKK.biz

Geleceğin kent yönetim bilgi sistemi.

KVKK süreçlerinizi sizin yerinize yöneten dijital platform.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyumluluğu; bir kez yapılması yeterli olan bir süreç olmayıp; hukuki ve teknik zorunlulukları süreklilik gerektirir.

Kvkk.Biz kurum ve şirketlerde KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu hukuki ve teknik süreçleri kolaylaştıran ve sürdürülebilir bir yapı sağlamak için geliştirilen en kapsamlı yazılımdır.

TeraOSB

Süreç tabanlı ve bütünleşik organize sanayi bölgeleri yönetim bilgi sistemi.

Temel yazılım araçları ile OSB’nizin tüm kurumsal iş süreçlerini tek bir platformda yönetin. Elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri ile faturalama, tahsilat, stok, demirbaş ve satınalma, ruhsatlandırma, elektronik belge işlemlerini kolaylıkla yönetin.

Katma değerli yazılım araçları ile OSB’nizde verimliliğinizi artırın, katılımcılarla etkili iletişim kurun. Görev yönetimi, randevu/takvim, toplantı yönetimi, ziyaretçi yönetimi, paylaşım merkezi, kurum içi mesajlaşma, bildirimler, eğitim planlama vb. işlemleri etkili olarak yönetin.

Provimes

Ziyaretçi, toplantı ve iletişim yönetimi.

- Ziyaretçilerinize Provimes teknolojisi ile harika bir ev sahipliği yapın.

- KVKK ve iş güvenliği yasalarına uyumlu kolay ve hızlı bir kayıt ortamı sunun.

- Toplantı ve salonları verimli yönetin.

- Ziyaretçilerinizi Provimes ikram sistemi ile en güzel şekilde misafir edin.

- Kurum içi paylaşım merkezi ve mesajlaşma araçları sayesinde çalışanlarınızla çift yönlü ve güvenli iletişim sağlayın.

- Gelen, gönderilen tüm kargo ve evraklarınızı kolay takip edin. Kargo yazılımı ile karışıklıkların sebep olduğu hataların önüne geçin.

- Yeni nesil Provimes teknolojisi ile verimliliğinizi arttırırken maliyetlerinizi azaltın.

TeraDesk

Elektronik Belge ve Süreç
Yönetim Sistemi

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri (EBYS) belgelerin diğer belgelerle ilişkisini, saklanmasını, oluşturulmasından tasfiyesine tüm yaşam döngüsünün elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri kurumlara; Havale, paraf ve imza süreçlerinde kısalma, Zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf, Performans ölçümü, Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü yönetmeliklerine uygun Dijital arşivleme, E-imza kullanımı sebebiyle fiziksel evrak hareketini azaltma, Yazışmalarda standartlaşma avantajlarını sağlamaktadır.
BİLİMP
TERAMIS
KVKK.BİZ
TERAOSB
PROVIMES
TERADESK

"E-Dönüşüm İçin"
Süreç ve Yapay Zeka Tabanlı Bütünleşik Araçlar

Bilimp sektör bağımsız olarak tüm kurum ve şirketler için geliştirilmiş bir Yönetim Bilgi Sistemidir. Ekip, proje ve iş yönetimini bütünleşik olarak sağlar, çalışanların verimini artırır.

Bilimp temel paket ve ihtiyaca göre temel pakete ilave edilebilen ek iş araçlarından oluşur. Çok sayıda yazılım kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

Bütünleşik araçlar teknolojisi doğal entegrasyon özelliği ile maliyetleri azaltır, performansı artırır.

Geleceğin Kent Yönetim Bilgi Sistemi

TeraMIS belediyeler için geliştirilmiş Türkiye’nin ilk web tabanlı belediye yönetim bilgi sistemi yazılımıdır.

Çok sayıda e-devlet kurumu, banka, ön ödemeli sistemler ve uzaktan okuma sistemleri ile ve CBS uygulamalarıyla entegre olarak çalışır. Detaylı log yapısı ve gelişmiş yetkilendirme ile yüksek düzeyde bilgi güvenliği sağlar.

Belediye hizmetlerinin online verildiği e-belediye çözümü çoklu dil desteği sağlar. Bu sayede Türkçe bilmeyen ama belediye hizmetlerinden faydalanan kişilerin iletişim problemini de ortadan kaldırır.

Süreç Tabanlı Kişisel Veri Yönetimi

Kvkk.biz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçlerinizi sizin yerinize yöneten dijital bir platformdur.

Kurum ve şirketlerde KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu hukuki ve teknik süreçleri kolaylaştırır. Sürdürülebilir bir yapı sağlar. Bu konuda geliştirilen en kapsamlı yazılımdır.

Farklı ilgili kişi grupları için aydınlatma ve açık rıza süreçlerini dil seçeneği ve tablet, web sitesi, e-posta , SMS gibi farklı ortamlarla sağlar.

Süreç Tabanlı ve Bütünleşik Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Bilgi Sistemi

TeraOSB Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) için geliştirilmiş yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Elektrik, doğalgaz ve su abone yönetimi, faturalama, tahsilat, stok, demirbaş ve satın alma yönetimi, ruhsatlandırma gibi OSB’lerin tüm kurumsal süreçlerini yönetirken bir yandan da görev yönetimi, randevu/takvim, toplantı yönetimi verimlilik odaklı iş araçları sunar.

E-devlet kurumları ile, uzaktan ödeme sistemleri ile ve CBS uygulamalarıyla entegre olarak çalışır. Katılımcılarla etkili bir iletişim ortamı oluşturur.

Ziyaretçi, Toplantı ve İletişim Yönetimi

Provimes ziyaretçi, toplantı ve iletişim yönetimi yazılımıdır. Misafirleriniz üzerinde görüşmeye davet ettiğiniz andan itibaren profesyonel bir etki yaratmanızı sağlar.

KVKK ve İSG yasalarına uyumlu, kolay ve hızlı bir kayıt ortamı sunar. Toplantı salonlarının ve toplantıların verimliliğini artırır.

Gelen, gönderilen tüm kargo ve evrakların takibini kolaylaştırır. Android tabletler için geliştirilmiş toplantı iş, dış, ziyaretçi kayıt, ikram panel yazılımlarını sağlar.

Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemi

Teradesk süreç temelli elektronik belge yönetim sistemi yazılımıdır. Belgenin oluşturulmasından diğer belgelerle ilişkisine ve tasfiyesine kadar olan tüm yaşam döngüsünün elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

Benzer ürünlerden farklı olarak belediyeler için özelleştirilmiş çok sayıda özellik içerir.

TeraMIS ürünü ile entegre çalışarak çok sayıda belediye yönetim bilgi sistemi evrağının da e-imza ve mobil imza ile imzalanmasını sağlar ve imza süreçlerini kısaltır.

DEĞER KATIYORUZ

Geliştirdiğimiz Teknolojiler

Geliştirdiğimiz Teknolojiler ve Çözümler

TÜM TEKNOLOJİLER

Yüz Tanıma ve Tespit

Şirketimizin geliştirdiği Bilimp ve Provimes ürünlerinin ziyaretçi yönetimi iş araçlarına entegre olarak geliştirilmiştir. Aynı zamanda servis tabanlı yapısı ile farklı ürünlerle entegre edilebilir şekilde geliştirilmiştir.

Ziyaretçi yönetimi uygulamasında kuruma gelen ziyaretçi yüz tanıma ve tespit sisteminden geçirilmektedir.

Gelen ziyaretçinin yüz eşleşmesi yapılarak kurumun beklediği ziyaretçiler arasında olup olmadığı kontrol edilmektedir. 

Kişisel Veri Tespiti

Kişisel Veri Tespiti derin öğrenme ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak kimlik, ehliyet, pasaport, kredi kartı, kişi fotoğrafı vb. bilgileri içeren kişisel dokümanlar/fotoğraflar otomatik olarak tespit edilerek sınıflandırılması sağlanmıştır.

Tespit edilen verilerle ilgili raporlar oluşturulmuş, kurumların tespit ettikleri kişisel verinin korunmasına yönelik önlem alması sağlanmıştır. E-posta, veri tabanı, dosya sistemleri geliştirilen KVKK aracıyla otomatik olarak taranarak kişisel verilerin tespit edilip otomatik olarak raporlanması sağlanmıştır.

Akıllı Gelir Arttırma Sistemi

Akıllı Gelir Arttırma Sistemi, belediye veri tabanında sicil ve beyan bilgilerini içeren eksik ve tutarsız olan bilgilerin veri madenciliği teknikleri ile analiz edilerek  iyileştirilmesini, dolayısı ile vergi toplamada hakkaniyet ve adaleti sağlamayı, kayıp ve kaçak kaynakların tespit edilerek önlenmesini ve gelirlerde artışın sağlanmasını amaçlamaktadır.

Belediyelerin mükellef sicil ve beyan yapısı yıllar içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı eksik, tekrarlı ve yanlış bilgiler içerebilmekte ve kendi içerisinde tutarlı bir yapının oluşması engellenebilmektedir.

DEĞERLİ ANLARIMIZ 

Geçmişten Günümüze

35 yılı aşan tecrübesi ile Teracity Yazılım bir çok ilklere imza atmıştır. Geliştirdiği teknolojilerle  kamu ve özel sektöre  önemli katkılar sağlamıştır.

DEĞER GÖRÜYORUZ

Geliştirdiğimiz Teknolojiler

Sertifika & Ödüllerimiz

Yenilikçiliğin Ticarileştirilmesi Ödülü

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından sektör kuruluşlarının başarılı proje ve süreçlerini kamuoyu ile paylaşmak amacıyla verilir. Teracity Yazılım Bilimp ürünü ile bu ödüle layık görülmüştür.
TESİD

Yenileşim Ödülü

Yenileşim Ödülü, kurumların yenileşimi yönetmesine destek olmayı amaçlar. Teracity Yazılım "Bilgi, İşbirlikleri ve Diğer Kaynakların Yönetimi" kategorisinde birinciliğe layık görülmüştür.
BUSİAD

Euro Cloud Ödülü

Litera Bilişim Teknolojileri "En İyi Kamu Yönetimi Örnek Vakası" kategorisinde Euro Cloud Awards (Avrupa Bulut Ödülleri) ödüllerinin Türkiye ayağında birinci olup ülkemizi Avrupa'da temsil etmiştir.
EUROCLOUD

En Hızlı Büyüyen İlk 100 Firma Ödülü

Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerine küresel ölçekte dikkat çekmek için yürütülen “Türkiye 100 Projesi” kapsamında Teracity Yazılım %121 büyüme oranı ile bu ödüle layık görülmüştür.
TOBB & TEPAV

Ekonomiye Değer Katanlar Ödülü

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından verilir. Teracity Yazılım, "En Fazla Ar-Ge Çalışması Yapan Şirket" kategorisinde Ekonomiye Değer Katanlar ödülüne layık görülmüştür.
BTSO

En Fazla AR-GE Projesi Ödülü

Litera Bilişim Teknolojileri yürütmüş olduğu Ar-Ge projeleri ile ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından verilen "En Fazla Ar-Ge Projesi Ödülü"ne layık görülmüştür.
ULUTEK

En Başarılı Kamu Projesi Ödülü

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) tarafından düzenlenen Bilişim Ödülleri töreninde Litera Bilişim Teknolojileri "En Başarılı Kamu ve E-Devlet Projesi" ödülüne layık görülmüştür.
BİSİAD

TS ISO/IEC 15504 SPICE Belgesi

Yazılım Süreçleri Değerlendirilmesi ve Organizasyonel Olgunluk sertifikasıdır. SPICE Belgesi, kurum ve kuruluşların geliştirdiği yazılım sistemlerinin kalitesini gösterir.
TSE

TS EN ISO 9001 Kalite Belgesi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, müşteri beklentileri, ihtiyaçları ve mevzuat şartlarını karşılama yolu ile müşteri memnuniyetinin artırılmasını öngören dünyaca kabul görmüş bir kalite yönetimi sistemi biçimidir.
TSE

TS ISO/IEC 27001 BGYS Sertifikası

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) Sertifikası, kurum ve kuruluşların bilgilerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğinin belirli kriterlere uygun olduğunu kanıtlar.
TSE

DEĞER ÖNERİMİZ

Geliştirdiğimiz Teknolojiler

Şirket Kültürümüz

HAKKIMIZDA

Teracity Yazılım Ar-Ge Merkezi

ARGE’yi bir yaşam tarzı olarak benimsemiş olan Teracity; 2015 yılından beri 5746 sayılı kanun kapsamında, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının denetiminde “YAZILIM ARGE MERKEZİ” olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.

Teracity Mühendisleri Akıllı Kent Çözümleri için çok sayıda Ulusal ve Uluslararası Proje geliştirmekte, Bu projeler için Patent ve Marka Tescil başvuruları yapmaktadır. Teracity ARGE MERKEZİ; Müşterilerinin hayallerindeki kentler yani Geleceğin Kentleri için yaşamı kolaylaştıran teknolojileri ve yenilikçi çözümleri büyük bir titizlikte üretmektedir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram