Akıllı Gelir Arttırma Sistemi

Akıllı Gelir Arttırma Sistemi (AGAS)

Akıllı Gelir Arttırma Sistemi, belediye veri tabanında sicil ve beyan bilgilerini içeren eksik ve tutarsız olan bilgilerin veri madenciliği teknikleri ile analiz edilerek düzenlenmesini ve iyileştirilmesini, dolayısı ile vergi toplamada hakkaniyet ve adaleti sağlamayı, kayıp ve kaçak kaynakların tespit edilerek önlenmesini ve gelirlerde artışın sağlanmasını amaçlamaktadır.

Belediyelerin mevcut bilgi sistemindeki gelir ve hizmet altyapısının temel taşı olan mükellef sicil ve beyan yapısı yıllar içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı eksik, tekrarlı ve yanlış bilgiler içerebilmekte ve dolayısı ile kendi içerisinde tutarlı bir yapının oluşması engellenebilmektedir.

Sicil ve beyan yapılarının tutarsız ve bozuk olması kayıp ve kaçakların oluşmasına dolayısı ile vergi toplamada adaletsizliğe ve gelir kayıplarına yol açabilmektedir. Ayrıca gerek hizmet masası ve gerekse e-Belediye hizmetlerinde mükelleflere verilen hizmetlerde aksamaya ve memnuniyetsizliğe de yol açabilmektedir.
Belediye birimlerinin yıllar içerisinde ürettiği sicil verilerinin ve vergiye esas teşkil eden beyan (emlak, arsa, arazi vb.) verilerin manuel olarak tek tek incelenmesinin, eksik ve yanlış olanların tespit edilerek bu bilgilerin düzeltilmesi ve tahakkuklara yansıtılması işinin yapılmasının mümkün değildir. Bunun manuel yapılsa bile insan faktörü ve hata yapabilme ihtimali, ayrıca işin toplam süreceği zaman ve oluşturulacak ekiplerin maliyeti hesaplandında verimli ve ekonomik olamayaktır. Bu sebeple, bu işlemin manuel yapılması ile arzulanan gelir ve hizmet artışı başarı oranının düşük olabileceği ve dolayısı ile vergi toplamada adalet ve hakkaniyet sağlamanın mümkün olmadığı görülmektedir.

Yazılım, bünyesinde veri madenciliği teknolojilerini (Veri tabanında gizli ilişki belirlemek için Aykırılık belirleme (Outlier) ve Kümeleme (Clustering) algoritmaları kullanılarak) barındırarak sicil ve beyan yapılarındaki tutarsızlıkları tespit ederek bunların yapısının analiz edilmesini, düzenlenmesini ve iyileştirilmesini sağlamaktadır. Yazılım özellikleri;
  1. İlan Reklam ve Bina Beyanlarının düzenlenmesi ihtiyacı kapsamında bilgi sistemleri ortamında verilerin kontrol edilerek düzenlenmesini ve doğru bir şekilde tahakkuk ettirilmesini sağlayabilmektedir.

  2. TAKPAS Servislerinden 6183 Sayılı Yasa kapsamında emeklilik muafiyeti sorgulaması yaparak sicil kontrolleri yapılabilmektedir.

  3. Taşınmaz ve Ada-Parsel bazında analiz yapabilmektedir.

  4. Kontrollü ve toplu beyan düzeltme işlemleri yapılabilmekte ve yapılan işlemler istenirse geri alınabilmektedir.

  5. Bina beyan verilerinde seçilen kriterler (Mahalle, Cadde Sokak, Emlak İnşaat Sınıf, Emlak İnşaat Tür, Asansör, Kalorifer vb.) kapsamında sorgulama ve düzenleme işlemleri yapılabilmektedir.

  6. Yapılan düzenlemeler sonucu idarenin belirleyeceği yıla göre tahakkuklarının hesaplanmasını yapılabilmektedir.

  7. Yapılan işlemler sonucu düzenlemeye giren beyan kayıtları ve tahakkukları karşılaştırabilmektedir.

Sonuç olarak, Belediye hizmetlerinin belirlenen norm ve standartlarda sunulması, hizmetlerinin güncel teknolojiye uygun olarak daha verimli, güvenilir, zamanında ve ekonomik olarak daha uygun sonuçla gerçekleştirilmesinin sağlanması, kurumsal hizmet kalitesinin iyileştirilmesi, doğru sicil ve beyan yapısıyla vergi toplamada adaletin ve gelir artışının sağlanması Akıllı Gelir Artırma Sistemi ile mümkün olabilmektedir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram