Akıllı Sicil Düzenleme

Akıllı Sicil Düzenleme Aracı (ASDA)

Kurumlardaki sicil kayıtları yıllar içerisinde kontrolsüz girişler ve farklı kaynaklardan gelen veriler ile kirlenmektedir. ASDA bu kirliliği temizlemekte olup kurumun siciller üzerinde alacağı kararlardan, yapacağı tebligatların doğruluğuna kadar birçok konu için daha sağlıklı bir ortam sağlamaktadır.

4 aşamada çalışan ASDA bu aşamalar sonrasında kurumun sicillerini büyük oranda düzenlemiş olmaktadır. Her bir aşama için detaylı raporlara sahip olan ASDA, ilgili raporlar ile kullanıcıya tüm sistem içerisinde sicille ilgili özet ve detay bilgiler sunmaktadır.

1. Yönetim Bilgi Sistemi (YBS)’nde Veriyi Hazırlama YBS verisi üzerinde kullanılan tüm modüller dikkate alınarak sicil verisi sonraki aşamalara hazırlanmaktadır. Burada kullanılan yöntem veri madenciliği algoritmalarında “ön işleme” olarak adlandırılmaktadır.
2. Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS) İle Verinin Doğrulanması KPS’nin sunduğu metotlar ile sicil bilgisi üzerinde TCKN bilgilerinin temini ve doğrulanması yapılmaktadır. Sicil bilgisi için önemli olan Ad – Soyad – Anne Adı – Baba Adı – Doğum Yeri – Doğum Tarihi gibi alanlar KPS üzerinden doldurulmakta ve verinin düzenlenmesi sağlanmaktadır.

3. Mükerrerlik Analizi Veri madenciliği algoritmaları ile sicil verisi üzerinde mükerrer olan veya olabilecek sicil verileri listelenmektedir. Kullanıcıya sunulan benzerlik yüzdesi ile kullanıcının düzenleme işlemi öncesinde yapacağı işlemlerin netliğini görebilmesi sağlanmaktadır. Mükerrerlik analizi bire bir olarak kelimelerin aynılığı ile değil de literatürde geçerliliği bulunan veri benzerlik algoritmaları ile yapılmaktadır. Bu sayede sicillerin bilgilerinde bulunan harf hataları, kelime hataları mükerrerliği bulmaya engel olmamakta, benzerlik yüzdesine etki ederek kullanıcıya bilgi vermektedir. Mükerrerlik analizi tamamen dinamik yapıda olup her bir kurumun verisi için ilgili veriye göre çalışmaktadır. Ayrıca “varis” ve “iştirakçi” sicillerinin dikkate alınmaması ile ilgili parametreye de sahip olan ASDA, mükerrerlik analizinde kullanılacak sicil alanlarının seçiminin yapılabilmesi ile de esnek bir yapıya sahiptir. Mükerrerlik analizinde sicilin temel bilgileri (Ad – Soyad – Anne Adı – Baba Adı – Doğum Yeri – Doğum Tarihi) yanında telefon no ve e-posta gibi birçok bilginin de kullanılabilmesi sağlanmaktadır. Gerçek siciller için yoğun olarak kullanılabilecek mükerrerlik analizi aynı zamanda tüzel siciller için de kullanılabilmekte olup adres ve unvan bilgileri üzerinden mükerrerliği tespit edebilmektedir.

4. Toplu Sicil Birleştirme Analiz sonrasında ortaya çıkan mükerrerliklerin toplu olarak birleştirilebilmesi sağlanmaktadır. Bu birleştirme öncesinde kaynak ve hedef siciller ile ilgili detaylı rapor alınabilmekte ve tek bir buton ile binlerce sicil hızlıca birleştirilebilmektedir.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram