TERAMIS

TERAMIS BELEDİYE YÖNETİM
BİLGİ SİSTEMİ

DMO Katalog Kod No: 125.3.12.20.1
Orjinal Ürün Kodu(P/N): TC.V3.MIS
Kullanıcı Sayısı: 25 / Lisanslı
Kategori : Yazılım (Paket Programlar)
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

Genel Açıklama

Uygulama temel Belediye Yönetim Bilgi Sistemi ve e-Belediye modüllerine sahip olup ayrıca yöneticiler için mobil uygulama modülleride içermektedir. Detaylı açıklamalar aşağıda verilmiştir.

BELEDİYE YÖNETİM MODÜLLERİ

GENEL ÖZELLİKLER

Web tabanlı olup tarayıcıdan bağımsız olarak kullanılabilmektedir. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome v.b. Tarayıcılarla sorunsuz olarak çalışabilmektedir.
Son kullanıcı tarafından bir plug-in yüklemesi ihtiyacı olmadan herhangi bir browser’dan açıldığında ilave bir eklenti kurulmadan kullanılabilmektedir.
Mobil cihazların ekran çözünürlüklerine göre duyarlı davranarak, kullanıcıya cihaz ve çözünürlük bağımsız olarak her platformda kullanım sağlayan “Responsive” (mobil uyumluluk) tasarıma sahiptir.
Gelişmiş kimlik denetim güvenlik özelliklerine sahiptir.

GELİR TAKİP MODÜLÜ
Vergi, ödeme, ceza vb. işlemlerinin tahakkuk ve tahsilatını yönetmektedir. Genel işlemler;
Genel Tahakkuk Tahsilat
Emlak Vergisi
Çevre Vergisi
İlan Reklam Vergisi
Katılım Payları Takip
İşgaliye Takip
Eğlence Vergisi
Elektrik ve Havagazı
Para Cezaları
Posta Çekleri
Ödeme Emirleri

ANALİTİK BÜTÇE VE MUHASEBE
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmıştır.
Analitik Bütçe Menüsü: Bu kapsamda 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanuna Göre, İl-İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İçme Suyu Birlikleri, Sulama Birlikleri ve Diğer Hizmet Birlikleri yazılımını kullanabilirler.
Analitik Bütçe, Gelir, Gider ve Finansman Bütçelerinden oluşan 3 ayrı başlıktan oluşmaktadır. Ayrıca çeşitli tipte cetvellerin dükümü yapılabilmektedir.
Tahakkuk esaslı muhasebe kapsamında aşağıdaki işlemler yapılabilmektedir;
Banka Hesap Bilgileri
Hesap Plan İşlemleri
Fiş İşlemleri
Fiş Hazırlık İşlemleri
Fatura İşlemleri Müdürlük
Alındı Belgesi (Örnek - 41)
Mahsup Alındısı (Örnek - 43)
Teslimat Müzekkeresi Bilgileri (Örnek - 44)
Gönderme Emri Bilgileri (Örnek - 51)
Döviz Gönderme Emri Bilgileri (Örnek - 52)
Genel Kontroller
Hesap İzleme
Fiş Detay İşlemleri

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Belediye bünyesinde görev yapan tüm personellere ilişkin süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamaktadır. Personel ile ilgili aşağıdaki başlıklarda işlemler yapılabilmektedir;
Personel Detay Bilgileri
Sağlık Rapor Bilgileri
Puantaj İşlemleri
Askerlik Bilgileri
Disiplin Bilgileri
Mahkeme Bilgileri
Lisansüstü Eğitim Bilgisi
Eğitim Bilgisi
İtibari Hizmet Bilgileri
Hizmet Birleştirme Bilgileri
Metin Şablon Bilgileri
Toplu Sözleşme Bitim
Tarihi Güncelle
Açığa Alınma Bilgileri
Hizmet Borçlanma Bilgileri
HİTAP Toplu İşlem
İş Kazası İşlemleri
Vizite İşlemleri
Mal Bildirim Bilgileri
Kıdem Bilgi
Avans Bilgileri
Firma Personel Bilgileri
Ziyaretçi Kart Bilgileri
Personel Beceri Envanteri
Personel Albümü
Personel Performans Gösterge Bilgileri
Memur ve işçilerin, özlük, kadro ve maaş işlemleri yönetilebilmektedir.
Eğitimler ve sınavlar yönetilebilmektedir.
Özgeçmiş Bankası oluşturulabilmekte ve bireysel ve kurumsal başvurular takip edilebilmektedir.
Takdir ve ödüllendirma işlemleri yönetilebilmektedir.

TAŞINIR MAL
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümlerine tam uyumludur.
İlgili kurumun stokların, mevcut miktarları kurum, müdürlük ve depo bazında ayrı ayrı takip edilebilir.
Stokların minimum ve maksimum miktarlarına göre stok durumlarını kontrol edilebilir.
Otomatik veya manuel stok kodu üretilebilir.
Stoklar, stok tip ve alt tip niteliklerine göre sınıflandırılabilir.
Müdürlüğe göre stok filtresi yapılabilir.
Ayrı ayrı birim çarpanları tanımlayarak stok girişleri farklı birimlerde girişi sağlanabilir.
Müdürlükler kendi talep ve talep onay süreçlerini takip edebilir.
Talep belgesi, Doğrudan temin onay belgesi otomatik olarak oluşturulur.
Talep edilen malzemeler ambardan karşılanacak ise otomatik olarak işlem fişi oluşturulabilir.
Onaylanan talep, bütçe takip sistemi ile tam entegredir. Talep girişi sırasında kalan bütçe görülebilir.
Onaylanan talep ile yaklaşık maliyete göre istenirse bütçe rezerv edilebilir.
Teracity E-Doğrudan Temin ile entegre olarak çalışır.
Doğrudan temin piyasa araştırma tutanağı otomatik olarak oluşturulur.
Yaklaşık maliyet hesap cetveli otomatik olarak oluşur.
Talep edilen malzemelere göre ilgili firmalara otomatik olarak fiyat teklif formu mail atılabilir.
İlgili satın almaların sözleşme, idari ve teknik şartnameleri ve diğer satın alma ekleri takip edilebilir.
Stok hareketleri FIFO prensibine göre giriş ve çıkışlar takip edilir.
Girişi yapılan malzeme dayanıklı taşınır ise girilen miktar kadar dayanıklı taşınır kaydı sicil numarası üretilerek oluşturulur. İsteğe bağlı olarak ilk zimmet kayıtları otomatik oluşturulabilir.
Taşınır İşlem Fiş belgesi otomatik olarak oluşturulur.
Teracity muhasebe kayıtlarına otomatik olarak muhasebeleştirilir, muhasebeleşme işlemi yapılmış kayıt üzerinde silme veya değiştirilmesine izin verilmez.
Dayanıklı taşınır veya stok kartların etiketleri ilgili işlemler menüsünden alınabilir.
Dayanıklı Taşınırın zimmet ve işlem fişi hareket bilgileri detaylı olarak takip edilebilir.
Dayanıklı taşınırların bakımları takip edilebilir.
Dayanıklı taşınırların otomatik olarak amortisman bilgileri hesaplanır ve Teracity Muhasebe modülü ile entegrasyonu sağlanır.
Dayanıklı taşınırların zimmet bilgileri takip edilir. Zimmet formu otomatik olarak oluşturulur.

TAŞINMAZ VE NUMARATAJ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri ile tam uyumludur.

TAŞINMAZ TAKİP İŞLEMLERİ;
Taşınmaz Takip Sistemi, tüm Teracity modülleri için adres ve taşınmaz bilgileri için referans olması için tasalanmış modüldür. Temel olarak taşınmaz verilerinin tanımlanması ve tüm diğer uygulamalar tarafından çoktan seçilerek işlem görmektedir. Seçildiği anda işleme konu olan veriler için gerekli alanların da aktarılması sağlanarak işlem kolaylığı sağlamaktadır.
Sözel anlamda tam bir taşınmaz arşivi olması, herhangi bir CAD/GIS uygulamasına ihtiyaç duymamakla birlikte kurumun sahip olduğu ya da kullanmakta olduğu CAD/GIS uygulamaları ile bütünleşik çalışabilmektedir.
Sözel uygulamalardan harita, harita üzerinden sözel bilgi görüntüleyebilmektedir.
UAVT ile ya da kurumun bütünleşik çalıştığı/çalışmayı öngördüğü sistemlerle etkileşimli çalışabilmektedir.
Tüm modül seçeneklerinde ortak bir kullanım biçimi olması için tasarlanan adres bileşeni ile kolay kullanım ve görüntüleme olanağına sahiptir.
Nitelik Bilgileri kullanılarak Mahalle Bilgileri bölümünde mahalle, köy, mezra, mevki tanımı yapılabilmektedir.
“Geçerli” alanları kullanılarak geçmişte kullanılmış ancak artık kullanılması istenmeyen bilgiler düzenlenebilir.
Tapu Bilgileri ile bütünleşik çalışabilir niteliktedir.
Hâlihazırda var olan bilgilerde yer alan hataların, mükerrerliklerin düzenlenmesi için düzenleme araçları içermektedir. Bunlardan bazıları:Taşınmaz Birleştirme, Bağımsız Bölüm Birleştirme, Ada/Parsel Birleştirme, Mahalle Birleştirme, Cadde/Sokak Birleştirme.
Tüm birleştirme işlemlerinde hatalı işlem yapılma olasılığına karşın ayırma özelliği bulunmaktadır. Ayırma işleminde veri kaybı söz konusu değildir.
Taşınmaz için birden fazla adres tanımı yapılabilmekte, tanımlanan adreslerden herhangi biri kullanılarak işlem yapılabilmektedir.
Sicil ve/veya malik bilgisinden bağımsız olarak taşınmaz bilgileri ile sistemde yapılmış işlemler izlenebilmektedir.
Taşınmaz İşlemlerinden belediyenin tüm işlemlerine ulaşılması mümkündür.
Taşınmaz bilgileri tüm modüller için kaynak veri niteliğinde olup işlem anında veri girişlerini kolaylaştırmaktadır.
Taşınmaz bilgileri ile modüllerde kullanılan bilgiler çift taraflı olarak denetlenebilmekte, tutarsız veriler tespit edilerek raporlanabilmektedir. Seçenekli olarak tutarsızlıklar işlem anında kullanıcıları uyarmaktadır.
Sınırsız sayıda resim yüklenebilmektedir.
Sınırsız sayıda ve formatta dış bilgi, taşınmazlarla ilişkilendirilebilmekte/depolanabilmektedir.
Bağımsız bölümler için mülkiyet tanımı yapılabilmektedir. Ayrıca Emlak Vergisi Takip Sistemi’nden işlem yapılması durumunda mülkiyet bilgisi otomatik oluşmaktadır.
Hem taşınmaz hem bağımsız bölüm bazında uyarı mekanizması bulunmaktadır. Bu uyarı mekanizması sayesinde belirtilen taşınmaz ya da bağımsız ile ilgili herhangi bir işlem anında kullanıcının uyarılması sağlanmaktadır.

NUMARATAJ İŞLEMLERİ;
Belediyede yürütülen Numarataj çalışmalarında uygulanan tüm süreçlerin haritayla bütünleşik, mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Numarataj mevzuatına tamamen uygundur.
Taşınmaz Takip Sistemi ile etkileşimli çalışmaktadır.
Numarataj çalışmalarının sürdürülme aşamasında günlük çalışmaları etkilemeyecek şekilde kullanılabilmektedir. İstendiği anda tüm sistem üzerinde etkinleştirilebilir halde tasarlanmıştır.
Harita ile bütünleşiktir.
UAVT ve TAKBIS sistemleri ile bütünleşiktir.
Bağımsız bölüm bazında mülkiyet bilgisi tanımlanabilmektedir.
Ortak Kullanım alanları tanımlanabilmektedir.
Girilen veriler eşzamanlı olarak günlük işlemlere yansımaktadır. Emlak Beyanı gibi işlemlerde işlem anında uyarmakta olası hataların önüne geçilmektedir.
Günlük işlemler sırasında taşınmazla ilişkili olan tüm işlemler için temel başvuru noktasıdır. Taşınmaz ve bağımsız bölümler ile ilgili yapılan saha çalışmalarına ait bilgileri içermekte, istendiğinde kullanıcı hatalarına karşı koruma sağlamaktadır.
Sınırsız sayıda resim eklenebilmektedir.
Sınırsız sayıda ve formatta ek tanımlanabilmektedir.
Mükerrer girilen veriler birleştirilebilmekte, istendiğinde veri kaybı olmaksızın tekrar ayrılabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.

SİCİL DÜZENLEME İŞLEMLERİ;
Saha çalışmaları sonucunda elde edilen veriler sistemde var olan sicil tablosuyla karşılaştırılarak, eksik olan bilgiler dışardan alınan veriler kaynak olarak gösterilip, sistemdeki sicil tablosu üzerine yazılır. Eğer sistemde sicil yoksa önce sicil oluşturur, daha sonra dışardaki kaynaktan verileri günceller. Bu işlem başlangıç/bitiş sicil ID olmak üzere, kullanıcının işleminin kolaylaştırmaktadır.

EVLENDİRME
Belediyelerin Evlendirme Müdürlüklerinde kullanılmak için tasarlanan modül, evlilik işlemlerine ait tüm işlemleri, raporları ve formları Mernis programına %100 uyumlu olarak yapar.
Mernis programına %100 uyumludur.
Nüfus ve adres bilgileri TC kimlik no girildikten sonra otomatik olarak e-devletten alınarak ekrana getirilmektedir.
Evlendirme rapor ve belgelerini HTML, Excel, PDF dosya formatlarında yazdırılabilir, kaydedebilir ve arşivlenebilir.
Birden fazla nikâh salonu seçme ve randevu özelliği bulunmaktadır.
Evlenmeye ilişkin, iddet, evli-bekâr, yaş kontrolleri gibi kontroller bulunmaktadır.
Normal evlenme, Türk erkek - yabancı kadın, Türk kadın – yabancı erkek, yabancı erkek - yabancı kadın evlenme türlerini barındırmaktadır.
Yabancı evlilik türleri ile ilgili raporlama yapılabilmektedir. Ör: Yıl içerisinde gerçekleşmiş yabancı evlilik sayısı raporu.
Evlendirme işlemi sonucunda uygunluğu test edilmiş yazıcılardan evlilik cüzdanı yazdırılabilmektedir.
Sadece erkek ve kadın TC kimlik numarası girerek hızlı kayıt yapabilmektedir.

İŞYERİ RUHSAT TAKİP
Belediyelerin iş yeri ruhsat, iktisat ve küşat müdürlükleri iş süreçlerine yönelik olarak hazırlanmıştır.
Genel yapısı bir sicilin birden fazla iş yeri olabilmesi düşünülerek hazırlanmıştır. Bu modülde verilecek ruhsata ait gelişmiş bir numaralandırma sistemi ile ruhsat numaraları ruhsat türü, sınıfı gibi seçeneklere özel verilebilmektedir.
Ruhsat belgesinden izin belgesine veri aktarabilmektedir.
Formlarda sık kullanılan belediye, şehir, kişi vs. tanımlarının bir defa yapılarak daha sonra bunların tek bir tıklama ile doldurulabilmektedir.
Daha önce aynı adrese ruhsat verilip verilmediği kontrolü yapılabilmektedir.
Ruhsat sahibi olan iş yerlerinin tatil günleri, denetim gibi bilgilerine ekran dolaşmadan hızlı bir erişime sahiptir.
İşyerine ait resimler sisteme kayıt edilebilmektedir.
Nargile sunum bilgilerinin takibini yapabilmektedir. Ayrıca uygun görülmesi durumunda Nargile Sunum İzin Belgesi sistemden otomatik olarak alınabilmektedir.
Kaynak su işyerlerinin takibini yapabilmektedir. Ayrıca uygun görülmesi durumunda Su Satış Yeri İzin Belgesi sistemden otomatik olarak alınabilmektedir.
Başvuru Ekranı veya Ruhsat Ekranında Tahakkuklandırma yapılabilme imkânı sunulmaktadır.
Tatil Ruhsat Bilgilerinin takibi ve Tahakkuku yapılabilmektedir.
İşletme türlerine göre Ruhsat Numaraları otomatik olarak artmaktadır.
Ruhsat kayıtları içerisinden mükellefin borcu olup olmadığı, Ruhsat ekranından görülebilmektedir.
Yıllık ve Alan üzerinden Tahakkuk Harç Tipleri tanımlanabilmektedir.
Mahalle Bazında Harç Tipleri ayrı ayrı olarak tanımlanabilmektedir.
Tahakkuklu bir Ruhsatın Makbuz bilgisini Sistem otomatik olarak çekmektedir.
Başvuru Esnasında eksik Belgeler kayıt altına tutulabilmektedir.
Ruhsat Faaliyetleri Parametrik olarak sınırsız tanımlanabilmektedir.
Taşınmaz bilgisinde değişen ruhsat Adresi otomatik olarak güncellenmektedir.
Esnek Raporlama sayesinde Kullanıcı, istediği alanları Rapor formatı üzerinden kendisine rapor oluşturma imkânı sunulmaktadır.
Ruhsat Sorgulama Ekranında tek tuşla Toplam Ruhsat Kayıt Sayısı, Yıl Bazında Ruhsat Sayısına ulaşılabilmektedir.
Gelişmiş raporlama özelliğine sahiptir. HTML, Excel, .PDF dosya formatlarında yazdırılabilir, kaydedebilir ve arşivlenebilir.

ZABITA TAKİP
Belediyeye bağlı mahallelerde pazar yerleri ve işyerleri ile ilgili yapılan tutanak girişlerini ve yönetimini kolaylaştıracak değişiklikler ve buna ek olarak Zabıta bünyesindeki personelin çalışma, nöbet ve izin durumunu takip etme amacı ile personel çalışma çizelgesi oluşturmaya yönelik hazırlanmıştır.
Yapılan borç ödeme işlemleri ücretlerinin takibi ve denetimi kolaylık sağlar.
Belediyelerde ve pazar yerlerinde oluşan karmaşıkları ortadan kaldırır.
Her tutanak için “ tutanak tipi” seçilerek 5 farklı tutanak bir formdan girilebilir.
Birebir ruhsat belgeleri üzerinde işlem yapma, Esnaf Vukuat Kayıtları, Mühürleme Bilgileri ve saha zabıta memurlarının ihtiyaç duydukları tahsilat ve denetleme verilerine erişim kolaylığı sağlar.
Mobil cihazlar ile mekân bağımsız olarak erişebilir, kolay, hızlı, sorunsuz takip ve tam denetim sağlar. Bu şekilde size zaman kazandırır. Gelişmiş raporlama özelliği ile oluşturulan raporlar yazıcıda yazdırılabilir veya HTML, Excel, .PDF formatlarında kaydedebilir ve arşivlenebilir.

ENCÜMEN VE MECLİS KARARLARI
Encümen ve Meclis tarafından görüşülen konulara ilişkin tüm süreçlerin izlenmesi, arşivlenmesi, gerektiğinde kolayca ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alan ilişkiye sahiptir.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Gündem bilgileri izlenebilmektedir.
Üye bilgileri detaylı olarak izlenebilmektedir.
Karar metni, karar özet metni, karar defter metni ve teklif metni ayrı izlenebilmektedir.
Toplantılara ait tutanaklar izlenebilmektedir.
Komisyon bilgileri, kararları ve üyeleri izlenebilmektedir.
Huzur hakları raporlanabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
Toplantı tarih tanımları yapılarak tarihe ait üyeler tanımlanabilmektedir.
Asker Aile, Zabıta, Yapı Kontrol, imar vb. modüllere entegrasyonu sağlamaktadır.
Bu alanlara ait raporlar ayrı ayrı kolaylıkla alınabilmektedir.
Encümen takip sistemi ve meclis karar takip sistemi modülüne Word, excel, pdf dosyaları ve jpg. Dosya türleri eklenebilir.

BİLGİ İŞLEM
Bilgi İşlem birimleri tarafından kullanılan, belediye ana hizmet binası veya dış hizmet binalarındaki Bilgi İşlem süreçlerinin ve ekipmanlarının takip edilebilmektedir.
Kullanıcılar yazılım, donanım, eğitim vb. taleplerini bu modül aracılığıyla kayıt oluşturup sorunun çözümünü isteyebilmektedir. Gelen talepleri bilgi işlem müdürlüğü kendi personeli ile veya hizmet aldığı firma üzerinden çözülmesini sağlayabilir. Daha sonra taleplerinin hangi aşamada olduğunu, nasıl çözüldüğünü takip edebilir.
Belediye personeli veya müdürlüklerine zimmetlenmiş cihazlar (cep telefonu, telsiz, klima vb.) takip edilmektedir.
Bilgi İşlem biriminin envanterine bulunan tüm cihazların (pc, notebook, yazıcı, tarayıcı) demirbaş numarası ile takip edilebilmektedir. Bu kayıtlar taşınır modülüyle ilişkili veya bağımsız çalışabilmektedir.
Kaydedilen cihazların periyodik ve arıza bakımları takip edilebilmektedir.
Cihazların bakım nedeniyle firmalara teslim edileceği zaman teslim edilen cihazların tutanakla teslimi ve bu tutanakların sistem üzerinden takibi yapılmaktadır.
Kurumun ana hizmet ve dış hizmet binalarında kullanılan Data Hatları, kurumun kullanımına hazır bulunan Domain İsimleri bu modülde takip edilmektedir.
Sunucu Yedeklemeleri bu modül sayesinde takip edilebilmektedir. Yedekleme Başlangıç Tarihi belirtilerek periyodik olarak diğer yedekleme tarihleri otomatik olarak hesaplanarak Yedekleme Formu alınabilmektedir.
MIS modüllerinde kullanılan sabit tanımlar bilgi işlem birimi personeli tarafından kontrollü şekilde yönetilebilmesi için bu modül altından takip edilmektedir.
Yeni kullanıcı tanımı, mevcut personellere kullanıcı veya grup bazında yetkilendirmeleri yapılmaktadır.
MIS üzerinde kullanıcıların yaptığı tüm işlemlerin log kayıtları tutulması sayesinde bilgi işlem modülü üzerinden bu log kayıtlarının incelenmesi ve gerekli durumlarda önlemlerin alınabilmesi mümkün olmaktadır.
Personel talepleriyle ilgili grafiksel ve karşılaştırmalı raporlar, Envanter, cihazlarla ilgili geniş bir rapor havuzu mevcuttur.

E-DEVLET KURUMLARI ENTEGRASYONU
e-Türkiye dönüşüm süreci çerçevesinde Başbakanlık tarafından yayınlanan 2009 yılı 20 sayılı Birlikte Çalışabilirlik Esasları Genelgesine uygun olarak e-Devlet entegrasyonunlarına sahiptir. Bunlardan bazıları;
Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)
Kimlik Paylaşım Sistemi (KPS)
Mekansal Adres Kayıt Sistemi (MAKS)
Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS)
Tapu ve Kadastro Paylaşım Sistemi (TAKPAS)
Hizmet Takip Programı (HİTAP)
E-Türkiye

DIŞ KURUM/CİHAZ ENTEGRASYONU
Uygulama yazılımları, dış kurum veya cihazlarla entegrasyonları sağlaması için bütünleşik ve homojen bir entegrasyon platformu sağlamaktadır.
Yazılımlarda servis tabanlı mimari kullanılmakta olup dış kurum entegrasyonları servis bus altyapısında standart XML Web servisleri ile haberleşmektedir. Bunun için Banka ve diğer üçüncü parti yazılımlarla entegrasyon bu kapsamda yapılmaktadır.
Kiosk, Geçiş Kontrol Sistemleri, RFID kart okuyucuları, sensörler vb ile kendi iletişim protokollerinde iletişim sağlanmakta olup bu cihazların uygulama yazılımları ile çift yönlü iletişimi yapılabilmektedir.

VERİ YÖNETİMİ
Kurumlarda geçmiş dönemlerde yapılan işlemler sonucu oluşan mükerrer kayıtların tek bir kayıt üzerinde toplanabilmesini sağlamaktadır.
Yapılan bu birleştirme işlemlerinden hatalı olanların eski haline dönüşebilmesi için ayrıştırılması, sahadan toplanan verilerin sistemdeki kayıtlarla ilişkisi sağlanarak anlamlı ve güncel veri olmasının sağlanması gibi birçok işlemde kullanılacak uygulamadır.Tüm bu işlemler sonucu sistemdeki verilerdeki karmaşık ve mükerrerlikler ortadan kalkacağı için gerçek/sağlıklı verilerin elde edilmesi sağlanacaktır. Bu durum ise veri üzerinden sağlıklı şekilde değerlendirme yapılması, yönetim veya birim müdürleri tarafından alınacak kararların daha gerçekçi olmasına büyük katkı sağlayacaktır.
Veri düzenleme işlemlerinin (eşleştirme, birleştirme, ayırma, değişiklik vb.) yapılabildiği hususlar;
Belediye Gelir takip
Sicil
İlan Reklam
İnsan Kaynakları
Taşınır Mal
Taşınmaz ve Numarataj
Park ve Bahçeler
Kütüphane
E-Devlet Entegrasyonları
BŞB Entegrasyon İşlemleri
Abone Birleştirme İşlemi

KURUMSAL İLETİŞİM PLATFORMU
Belediye içi iletişimi güçlendirmek ve süreçleri kolaylaştırmak adına ana ekranda kullanıcılara çeşitli fonksiyonlar sunmaktadır.
Bildirim Merkezi: Kurumsal bazda genel bildirimlerin alındığı paneldir. Belediyenin yaptığı hizmetler ve haberler gibi birçok konu bu ekranda yayınlanarak personellere bilgilendirme yapılır.
İletişim Panosu: Kişiye özel anlık bilgilerin (örnek; görev atamaları, rapor, izin, araç talepleri vb.) alındığı panodur.
Hızlı Erişim Menü Butonları: Kişiselleştirilebilir hızlı erişim menü butonlarına sahiptir. Kullanıcı tarafından puantaj, görev atama, talep oluşturma, güvenlik, not alma vb. gibi istenilen menüler eklenebilir.
Uygulamalara Hızlı Erişim Butonları: Sadece yönetim tarafından kişiselleştirilebilen uygulamalara erişim butonları tanımlanabilmektedir. EBYS, Adres Defteri, Kurumsal Bilgileri Görüntüleme, Talep Oluşturma vb. uygulamalarına hızla erişim butonları eklenebilmektedir.
Çağrı Yapma: Çağrı butonu sayesinde yöneticiler asistanlarını tek bir tıklama ile çağırabilir veya kullanıcı tanımlı mesaj metnini iletebilirler.
Ajanda: Yönetici pozisyonundaki kullanıcıların asistan veya asistanlarıyla ajandalarını yönetmesini ve hızlı ve verimli bir şekilde iletişim kurabilmesini sağlamaktadır.
Güvenlik: Acil durumlarda kullanıcıların profilinde tanımlanan kurum içi güvenlik birimi ile hızlı bir şekilde iletişime geçmesini sağlamaktadır.
Kafeterya: Kullanıcıların kurum içi kafeteryalardan hızlı bir şekilde sipariş vermesini sağlamaktadır.


E-BELEDİYE MODÜLLERİ


GENEL ÖZELLİKLER

Tarayıcı bağımsız olarak, tüm internet tarayıcıların son sürümleriyle uyumlu olmalı ve sorunsuz olarak çalışmaktadır.
Belediye Yönetim Bilgi Sistemi (YBS) ile tam entegre çalışmakta, e-Belediye sisteminin istediği tüm bilgiler YBS’den sorgulanarak getirilmektedir.
Web servisler aracılığıyla dinamik içeriğin sunulmasına imkân vermektedir. YBS ve E-Belediye arasında haberleşme web servisler aracılığı ile yapılmaktadır.
Güvenli İnternet Bağlantısı en az 128bit “SSL” teknoloji standartlarını desteklemektedir.
Çoklu dil desteği altyapısına sahiptir. Yeni diller sözlüğe rahatlıkla eklenebilmekte ve ekrandaki dil seçeneğinden kullanıcı istediği dili seçebilmektedir.
Mobil uyumlu (responsive) olup PC, dizüstü bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi farklı ekran çözünürlüğündeki cihazlarda ayrıca bir native yazılıma gerek kalmaksızın uyumlu olarak çalışmaktadır.

E-BORÇ SORGULAMA/ÖDEME VE ÜYELİK
Sicil Modülünde Vatandaş veya kurumlar, üye kaydı oluşturup üyeliklerini yönetebilmektedirler. Bunun için mükellefler, yeni bir sicil oluşturabilmekte, düzenleyebilmekte, sorgulayabilmektedirler ve şifrelerini yönetebilmektedirler.
Ödeme İşlemleri Modülünde Borç Sorgulama/Ödeme, Üyeliksiz Hızlı Ödeme ve Geçmiş Dönem Ödemelerim alt modüllerine sahiptir.Ayrıca mükellef, her bir dönem için Vergi Borçlarını, Su-Kanal İdaresi kendisinde olan Belediyelerde Su Borçlarını ve Yapılandırma/ Tecil Faizi borçlarını görebilmektedir.

E-BİLDİRİM VE GÖRÜNTÜLEME
Bildirim yapabilme ve yapılmış olan bildirimleri görüntüleyebilme fonksiyonlarına sahiptir. Bunlar;
Bina Bildirimi
Arsa Bildirimi
Arazi Bildirimi
İlan & Reklam Bildirimi
Çevre-Temizlik Bildirimi
Elektrik- Havagazi Bildirimi
Eğelence Vergisi bildirimi
Bildirim görüntüleme

RAYİÇ/TARİFE
Arsa, bina, çevre temizlik ve ilan reklamlar için rayiç ve birim değerleri, aşınma payları, bedelleri ve tarifler hususlarında sorgulama yapılabilmektedir. Bunlar;
Arsa Rayiç Değerleri
Bina Birim Değerleri
Bina Aşınma Payları
Çevre Temizlik Bedelleri
İlan Reklam Tarifeleri

MECLİS KARARLARI SORGULAMA
Mükelleflere belediye ile ilgili meclis kararlarını sorgulama ve görüntüleme imkanı sunmaktadır.

ENCÜMEN KARARLARI SORGULAMA
Mükelleflere belediye ile ilgili encümen kararlarını sorgulama ve görüntüleme imkanı sunmaktadır.


MOBİL UYGULAMA MODÜLLERİ


GENEL ÖZELLİKLER

Başkan ve üst yönetimin Belediye ile ilgili temel göstergelerin zaman ve mekan bağımsız raporlama yapılabilmekte, internet erişimi olan mobil cihazlar (Cep telefonu, Tablet) ile takip edilebilmektedir.
En az Android 4.3 ve IOS 8.0 işletim sistemi versiyonlarını desteklemektektedir.
Cep telefonları veya tabletlere Apple Store veya Play Store’dan indirip yüklenebilmekte ve bütün mobil cihazlarla uyumlu çalışabilmektedir.
Yönetim Bilgi sistemi ile tam entegre çalışabilmekte, veri tabanı anlık veri kaynaklı raporları çevrimiçi olarak sunabilmektedir.

BELEDİYEMİZ
Belediyenin kurumsal bilgilerinin gösterildiği modül olup idari ve mali bilgiler özetlenmektedir. Bunlar;
Personel Sayısı
Yüzölçümü
Nüfus
Mahalle Sayısı
Müdürlük Sayısı
Gider Bütçesi
Gelir Bütçesi
Taşınmaz Sayısı
Bağımsız Sayısı

PERSONEL
Belediyede çalışan bütün personellere dair mali ve eğitim bilgileri sunmaktadır. Bunlar;
Personel tipine (firma, memur, işçi, sözleşmeli, encümen üyesi, büro elemanı, başkan yardımcısı, tiyatro personeli, stajyer vb.) göre personel sayılarını vermekte, müdürlüklere göre personel sayılarını vermektedir.
Yıl ve aylara göre personel maliyetlerini net maaş ve brüt maliyet olarak sunmakta ve her müdürlüğün yıllara göre personel maliyetlerini net maaş ve brüt maliyet olarak sunmaktadır.
Personel tipine (işçi, memur, sözleşmeli) göre yıllık veya ay bazında net maaşları ve brüt maliyetleri alınmakta, çalışan personellerin eğitim durumu (okuma-yazma bilmiyor, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite vb.) sayısal olarak alınabilmektedir.
Hangi müdürlükte ne kadar izinli personel olduğu görülebilmekte ve istenirse izinli olan personellerin detay bilgileri görülebilmek, arama çubuğu ile personel arama yapılabilmekte, bulunan personellerin bilgisi detaylı olarak gelmektedir.

MALİ İŞLER
Belediyenin mali durumu ile ilgili detay bilgiler sunmaktadır. Bunlar;
Gerçek ve tüzel kişilerin ve kurumların Günlük Tahsilat miktarlarını gösterebilmektedir.
Günlük veya belirlenen tarih aralığında ödeme türüne (elden, nakit, kredi kart, Banka/Virman) göre tahsilatlar görülebilmektedir.
Gelir türüne (Bina, ÇTV, İlan-Reklam, Arsa Vergisi vb.) göre tahsilatları günlük veya belirli bir tarih aralığına göre verebilmektedir.
Seçilen yıl için aylık bazda tahsilatların detayı alınabilmektedir.
Belediyenin yaptığı günlük ödemeleri firma bazında gösterebilmektedir.
Belediyenin Banka hesabının anlık durumu (ödenecek çek/Gönderme emri, vadesiz, valörde bekleyen, Toplam Tutar) görülebilmektedir.
Günlük tahsilat, banka hesabı ve günlük ödemeleri içeren anlık mali durumlar alınabilmektedir.
Belediyeye borcu olan bakiyeler kişi veya firma bazında alınabilmektedir.
Gider tipine göre yıllık giderler Gider Hesap Adı bazında verebilmektedir.
Gelir tipine göre yıllık gelirleri Gelir Hesap Adı bazında verebilmektedir.

MAHALLELER
Belediye sınırları kapsamında bulunan bütün mahalleler hakkında detaylı bilgi sunabilmektedir. Bunlar;
Muhtarın Adı ve Soyadı
Cep Telefonu
Taşınmaz sayısı
Bağımsız sayısı
Tahsilat Tutarı
Nüfus bilgileri

GÜNDEM
Belediye Başkanının günlük programlanmasına yardımcı olacak ajanda sunmaktadır. Bunlar;
Etkinlikler; Belirli tarih aralığındaki etkinlikleri göstermektedir.
Randevular; Randevu ajandası görüntülenebilmekte olup ayrıca detaylı olarak yeni randevu bilgisi eklenebilmektedir.
Başkana Mesaj; Başkana iletilen mesajlar istenilen tarih aralığında görüntülenebilmektedir.
Günlük Program: İlgili güne ait etkinlikler gösterilmektedir.
Notlarım: Kayıtlı olan notlar görüntülenebilmekte ve yeni not kaydı yapılabilmektedir.

HİZMER MASASI
Hizmet Masası’na gün içerinde yapılan başvuruların (talep ve şikayetler) durumu izlenebilmektedir.
Yıl ve kayıt no bilgisi girilerek yapılan başvurunun durumu gösterebilmekte, belirli tarih aralığında mahalle bazında yapılmış olan başvurular liste halinde görülebilmektedir. Listeleme ekranında konuyla ilgili aktif, sonuçlanan ve toplam başvuru sayıları yer almaktadır. 
Belirli tarih aralığında müdürlük bazında yapılmış olan başvurular liste halinde görülebilmekte ve listeleme ekranında konuyla ilgili aktif, sonuçlanan ve toplam başvuru sayıları yer almaktadır.

HARİTALAR
Belediyenin etkinlikleri, sosyal ve spor tesisleri, parkları ve zabıta noktaları harita üzerinde takip edilebilmekte ve izlenebilmektedir.
Etkinlikler harita üzerinde gösterilebilmekte, sosyal tesisler, spor tesisleri ve parklar harita üzerinde gösterilebilmektedir.
Zabıta şikayetleri noktasal olarak harita üzerinde gösterilebilmektedir.
Modül, Belediyenin kullanımış olduğu Harita servis sağlayıcısı ile entegre olacaktır. Harita altyapısı ve içerik belediye tarafından sağlanacaktır.

YATIRIM/PROJE
Belediyenin mevcut tesislerini, planlanan veya devam eden projeleri detay bilgileri ile gösterebilmektedir. Bu modülün aktif olabilmesi için MIS tarafında ilgili modül olması gerekmektedir.
Stratejik planları görüntüleyip hedeflere ulaşmada ne aşamada olduğu takip edilebilmekte, tamamlanan, devam eden, iptal edilen ve proje aşamasında olan projeler listelenebilmektedir.
Listelenen projelerin detayı görülebilmekte, projenin stratejik plan ve hedefiyle ilişkisi, proje durumu, kullanım amacı, proje adımları, teknik bilgiler vb. görülebilmekte ve dönem bazında stratejik planlar görüntülenebilmektedir.