TERASU

TERASU SU YÖNETİM MODÜLÜ

DMO Katalog Kod No: 125.3.12.20.2
Orjinal Ürün Kodu(P/N): TC.V3.SU
Kullanıcı Sayısı: 25 / Lisanslı
Kategori : Yazılım (Paket Programlar)
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Su İdareleri
Üretici : Teracity

Genel Açıklama

SU-ATIK SU ABONE TAKİP
Su İdarelerinin iş süreçlerine uyumlu olarak bütün iş ve işlemleri içermektedir.

Sicil - Abone şeklinde kişi kavramı kullanılarak abone, kişi ilişkisi sağlanmıştır.

Aboneler sistemde bölgesel bazda abone tiplerine göre tutulmaktadır. Bölge abone tipi şeklinde fiyatlandırma yapılabilmektedir.

Abone tahsis bilgileri ile, geriye dönük olarak abonelikte bulunan kişilerin bilgileri tutulmaktadır.

Tesisat muayene bilgileri sistemde takip edilmektedir.

Sicil yapısı ile birlikte tüm sistemde kişiler izlenebilmektedir. Aynı zamanda tahsilat ekranından kişi bilgisi girilerek o kişiye ait tüm borçlar izlenebilmekte, ödeme işlemi yapılabilmektedir.

Kartlı sayaçlar ile çalışabilmektedir. Sistem hazırda 5 farklı sayaç markasını desteklemektedir.

Kartlı sistemler için kiosk uygulama desteği vardır. Bu sayede Aboneler suları bittiği zaman kredi kartı veya avans işlemi yaparak kiosklardan kartlı sayaçlar için yükleme yapabilmektedir.

El terminalleri okuma programı birden fazla cihaz tipini desteklemektedir. Aynı uygulama birden fazla cihaz tipinde çalışmaktadır.

Modül aşağıdaki başlıklar altında iş ve işlemleri yürütmektedir;
Abone
Okuma
Okuma Ücret
Su Açma-Kesme
Banka Dosya
Azaltan – Arttıran
Abone Tahsis
Sayaç Sökme Takma
Kanalizasyon Beyan
Diğer Ücretler
Sızıntı
Tesisat Muayene
E-Belediye Endeks Onay
E-Belediye Abonelik İptal Başvuru Onay
E-Belediye Su Abonelik Başvuru Onay
E-Belediye Su Abonelik Devir Basvuru Onay
Su Kesme İhbarname

E-SU
Gerçek ve tüzel kişiler internet üzerinden iş ve işlemlerini yapabilmektedir.

Bunun için başvuran gerçek veya tüzel kişinin demografik, adres ve su endeks bilgilerinin detaylı olarak girilmesini ve gerekli evrakların yüklenmesini sağlayarak başvuru sürecinin tamamlanması sağlamaktadır.

Su Abonelik Başvurusu: Gerçek ve tüzel kişiler için su aboneliği devri için başvuru işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Bunun için başvuran gerçek veya tüzel kişinin demografik, adres ve su endeks bilgilerinin detaylı olarak girilmesini ve gerekli evrakların yüklenmesini sağlayarak devir başvuru sürecinin tamamlanması sağlamaktadır.

Abonelik İptal: Abonenin, Abone Numarası, Tahsis Tarihi, Sayaç Numarası ve Adres bilgilerini görüntüleyebilmekte ve ilgili abone için iptal etme seçeneği sunmaktadır. Teminat bedelini güncel su borcuna mahsup edebilmekte ve kalan tutarın hesap bilgilerine gönderilmesini sağlamaktadır. Bunun için Banka bilgilerinin girişine izin vermektedir. Güncel su borcu teminat bedelinden yüksekse uyarı vermekte ve ödeme menüsüne yönlendirmektedir.

Tüketim Bilgileri: Abone bazında dönemlik su tüketimini (m3) ve dönemlik fatura tutarını (TL) grafiksel olarak gösterebilmektedir. Akıllı Sayaç Yüklemeleri: Akıllı sayaçlar için yapılan yüklemeler, Abone No, Yüklenen Miktar, Tarih, Ödeme Miktarı vb. bilgiler görüntülenebilmektedir.