GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİLER

Başkan Karar Destek Sistemi

BAŞKAN KARAR DESTEK SİSTEMİ

Yerel Yönetimlerde, mevcut durumunu analiz etmek, performansı ölçeklendirmek, ileriye dönük stratejik kararlar almak, kaynakları daha doğru kullanmak, finansal fayda elde etmek ve bilgiye dayalı karar verebilmek için akıllı sistemlerin kullanılması kaçınılmazdır.

Belediyeler, yasal olarak yürütmekle sorumlu olduğu bütün hizmetleri “vatandaş odaklılık” çerçevesinde kontrol ve izleme fonksiyonlarını da yerine getirmesi gerekmektedir. Bunun için Başkanlara ve üst yönetime hitap eden bir Başkan Panelinin kullanılması başka bir deyişle Karar Destek Sistemlerinin kullanılması büyük önem arz etmektedir.

Başkan Paneli, uygulamanın getirdiği üstün teknoloji sayesinde mobil uyumluluğu bünyesinde barındırmakta olup tablet veya cep telefonlarından zaman ve mekan bağımsız olarak kullanılabilmektedir.

Başkan paneli ile günümüz teknolojik hedefleri yakalanarak Belediyenin mevcut durumdan daha üst düzeylere getirilmesini sağlayacak, izleme, kontrol, veriden bilgi elde etme, karar alma ve politika üretme fonksiyonlarını daha işlevsel hale getirecektir.

Bu amaçlarla geliştirilen Başkan Paneli, Belediyelerin e-Kurum dönüşümüne katkı sağlayacak olup aynı zamanda yerel yönetim hizmetlerinin güncel teknolojiye uygun olarak daha hızlı, verimli, güvenilir, zamanında ve ekonomik olarak yapılmasını sağlayacaktır.

Üst yönetime yönelik olan Karar Destek raporları aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir;

Zengin grafiksel ve de istatistiksel raporlar elde edilmekle birlikte üst yönetiminin bir bakışta kurumun mevcut durumunu analiz edebileceği özet halinde sunulan bilgileri içermektedir.

Anlık veya istenilen tarihte, gelir türü, tahsildar, ödeme tipi ve kişi/kuruluşa göre yapılan toplam tahsilat tutarlarının raporları alınabilmektedir.

Aylık tahakkuk/ tahsilat tutarları grafiksel olarak görüntülenmektedir. Aynı zamanda aynı grafikte önceki yıl tahakkuk/ tahsilat tutarları gösterilmekte, böylece mevcut yıl ve önceki yıldaki tahakkuk/ tahsilat miktarlarının karşılaştırılması kolayca yapılabilmektedir.

Anlık veya istenilen tarihte Hesap tipine göre Banka durum raporu alınabilmektedir.

Borç durumu detaylı olarak raporlanmaktadır. Borç/ Alacak durumu, türlere göre borç tutarı (Emanet, banka, vergi vb.) görüntülenebilmekte, Aylık Gelir/ Gider dengesi grafiksel olarak gösterilmektedir. Firma/Şahıslara ve Kurumlara olan borçlar tablo halinde gösterilmektedir.

Alacak durumu olarak raporlanmaktadır. Borç/ Alacak durumu, türlere göre alacak tutarı (Bina, ÇTV, Arsa vb.) görüntülenebilmekte, Aylık Gelir/ Gider dengesi grafiksel olarak gösterilmektedir.

Anlık veya istenilen tarihte Sicil numarası, Ad / Soyad ve ünvana göre ödemeler listelenebilmektedir.

Personel maliyetleri detaylı olarak raporlanmakta, personel tipine göre aktif personel sayısı, aylık net harcamaları, aylık brüt harcamaları, yıllık net harcamaları ve yıllık brüt harcamaları gösterilmektedir. Ayrıca, personel tipi bazında günlük izinli/raporlu personel sayıları gösterilmektedir. İstenildiği taktirde personel isimlerine yine aynı ekrandan erişmek mümkündür.

Gelir bütçesi detaylı olarak raporlanmakta, gelir türüne (Bina vergisi, ilan reklam, arsa satış, otopark vb.) bütçe tutarları, gerçekleşen tutar, kalan tutar ve gerçekleşme oranı tablo halinde gösterilmektedir. Gelir türüne göre göre gelir tutarları pasta grafik halinde gösterilmektedir.

Gider bütçesi detaylı olarak raporlanmakta, müdürlüklere (Özel Kalem, Fen İşleri, Zabıta vb.) bütçe tutarları, gerçekleşen tutar, kalan tutar ve gerçekleşme oranı tablo halinde gösterilmektedir. Harcama hesaplarına (Personel, SGK, Mal ve Hizmet Alımları vb.) toplam giderler ve bütçe ile arasındaki farklar raporlanmaktadır. Diğer taraftan doğrudan teminli alımlarda Müdürlük bazında, bütçe ödeneği, %10 harcanabilir tutarı, harcan tutar, kalan tutar ve harcama oranları tablo halinde gösterilmektedir. Birimlere göre gider tutarları pasta grafik halinde gösterilmektedir.

İlçe sınırlarıyla kısıtlı Mahalle bazında interaktif haritaya sahiptir. Herhangi bir mahalle seçildiğinde o mahalle ile ilgili muhtar bilgileri, nüfus, yüz ölçüm, taşınmaz sayıları, bağımsız sayış ve yıllık tahsilat tutarları görülebilmektedir.

Diğer taraftan, yönetimsel süreçlere katkı verilmesi amacıyla Karar Destek Sistemi modülü altından ayrıca idari, mali ve kurumsal bazda zengin içerikli grafiksel ve istatiksel raporlar elde edilebilmektedir.

ÜRÜN GÖRSELLERİ

Vestibulum sodales

BAŞKAN ANA PANEL

Case liberavisse

BAŞKAN GELİR/GİDER

Vel vero ceteros

TAHAKKUK/TAHSİLAT

Vis nominavi

BORÇ VE ALACAKLAR

Vis nominavi

GELİR/GİDER

UZMANIMIZA DANIŞMAK İÇİN TIKLAYIN

UZMANIMIZA DANIŞIN


Gönder