GELİŞTİRDİĞİMİZ TEKNOLOJİLER

ETAP Elektronik Takip Uygulaması

RFID DEMİRBAŞ TAKİP SİSTEMİ

Kurumlarda demirbaşların yönetimi (bakım, varlık ve yer kontrolleri) son derece kritik bir öneme sahip olup insanları, süreçleri ve teknolojileri entegre ederek maliyetlerin kontrol altına alınmasını ve kurumsal verimliliğin artırılmasını sağlar.

Belediyelerde yönetilmesi ve takibi en zor konulardan biride kuşkusuz demirbaşlardır. Özellikle satın alma ya da stratejik değeri yüksek demirbaşları sürekli takip etmek ve sayımlarını yapmak önemli iş gücü gerektirmektedir. TERAMIS içinde yer alan RFID etiketleme yöntemi ile demirbaş takip sistemi Kurumlarda elektronik cihazlar başta olmak üzere her türlü demirbaşı ve içerik değeri yüksek belge/dosyalarında kolaylıkla takip edilmesini ve sayım dönemlerinde hızlıca sayılmasını sağlamaktadır.

Demirbaş yönetiminde en önemli unsur bu ürünlerinin takibinin ve sayımının yapılmasıdır. Bunun için en yaygın kullanılan metotlardan biride barkod etiket kullanılmasıdır. Bu yöntemdeki en büyük sıkıntı sayım yapılması esnasında yaşanmaktadır. Sayım yapabilmek için terminal ile bütün etiketleri tek tek okutmak gerekmektedir. Etiketlerin zamanla deforme olması, kaybolması, demirbaşların zor erişilebilen noktalarında olması veya kullanıcının gözünden kaçması gibi nedenlerle verimsiz bir okuma yapılabilmektedir. Bu durum işlerin tekrar yapılmasına, efor kaybının yaşanmasına, doğru envanter listesinin oluşturulamamasına ve kurumsal verimsizliğe yol açmaktadır.

Demirbaş sayımında söz konusu sıkıntıların aşılmasında RFID teknolojisi çözüm olarak ortaya çıkmıştır. Demirbaşlarda RFID etiketlerin kullanılmasıyla etiketleri tek tek okutmaya ihtiyaç olmayıp el terminalleri alan bazlı olarak okuma yapabilmektedir. Bu durumda tek tuşla saniyeler içerisinde bir odada bulunan bütün demirbaşların sayımını yapmak mümkün olmaktadır.

RFID ile Demirbaş Takip Sistemi 4 adet modülden oluşmaktadır. Bunlar;

• RFID Demirbaş Etiketi

• El Terminali

• Geçiş Kontrol noktalarına monte edilecek Okuyucu ve Anten

• Yönetim Yazılımı (Sayım, Arama ve Entegrasyon)

RFID Demirbaş Etiketi:

Demirbaşın niteliğine göre kağıt veya metal RFID etiketler kullanılabilir. Kağıt RFID etiketlerin üzerine etiket ID, belediye logosu veya idarenin hazırlayacağı herhangi bir logo/yazı basılabilmektedir.

El Terminali:

RFID Okuma özelliği olan wi-fi ortamında problemsiz çalışan el terminalleri sistemin önemli parçalarındandır. El terminali donanımı üzerine kurulacak olan yazılım için uygun olacaktır.

Geçiş Kontrol Noktaları için Okuyucu ve Anten:

İdarenin belirleyeceği noktalara (bina giriş çıkışları gibi ) RFID Okuyucu ve Anten sistemleri monte edilebilecektir. Demirbaşlar bu noktalardan geçtiği taktirde giriş ve çıkış bilgileri loglanarak kontrol altına alınabilmektedir. Kayıtlı demirbaş antenin bulunduğu noktadan geçtiği zaman isteğe bağlı olarak ilgili birime SMS veya e-posta gönderilebilir veya alarm durumu oluşturarak sirenin çalması sağlanabilir. Böylelikle kritik ürünlerin takibi kolaylıkla yapılabilir.

Örnek Uygulama;

Arşiv dosyaları etiketlenip arşiv kapısına anten konumlandırılabilir. Arşivden çıkan dosyaların bilgisi ilgili müdürlüğe SMS veya e-posta olarak gönderilebilir.

Yönetim Yazılımı (Sayım, Arama ve Entegrasyon):

El terminallerinde çalışacak olan Yönetim yazılımı Demirbaş Sayım, Demirbaş Arama ve MIS Entegrasyonu ve Raporlama olmak üzere 3 ayrı modülden oluşmaktadır.

Demirbaş Sayım Modülü:

Demirbaşların sayımının yapılmasını sağlamaktadır. Demirbaşlar istenirse oda, müdürlük veya kat bazında eşleştirilebilmektedir. Bu durumda ilk etapta oda girişinde Olan etiket okutulduktan sonra odanın sayımı yapılır. Odada bulunması gereken veya olmaması gereken demirbaşlar anında tespit edilir. İstenirse odada bulunan yeni demirbaş ilgili odanın envanter listesine kaydı yapılır.

Demirbaş Arama Modülü:

Bazen demirbaşlar ihtiyaca göre veya tesadüfen yer değiştirmiş fakat sisteme bu değişiklik aktarılmamış olabilir. Bu durumda, ilgili demirbaşa ihtiyaç olduğunda bu demirbaşı bulmak için kullanılabilmektedir. Terminale ilgili demirbaşın ID’si girilerek bina içerisinde arama yapılır, üründen sinyal alındığında uyarı vermektedir.

MIS Entegrasyonu ve Raporlama:

TERAMIS Taşınır Modülü ile entegrasyonunu ve modülle ilgili raporlamaları içermektedir.UZMANIMIZA DANIŞMAK İÇİN TIKLAYIN

UZMANIMIZA DANIŞIN


Gönder