İş Sürekliliği Politikamız

Teracity Yazılım Teknolojileri Ltd.Şti hizmet kapsamında yer alan kritik hizmetlerin bir kriz veya afet anında kesintiye uğramaması ve devamlılığının sağlanmasına yönelik planlar hazırlamıştır. Amaç hizmetlerin en az kesintiye uğraması ve belirlenen öncelikler doğrultusunda hizmetin normale dönmesini sağlamaktır.
  • İnsan hayatını emniyete alacak tedbirler almak ve uygulamak,

  • İş sürekliliğini kesintiye uğratacak tehditleri belirleyerek etkilerini azaltacak önlemler almak,

  • Tedarikçilerimizin, müşterilerimizin, ortaklarımızın, çalışanlarımızın ve yasal mercilerin gereksinimlerini yerine getirmek ve menfaatlerini gözetmek,

  • Kritik hizmetleri en kısa sürede yeniden normal ve işlevsel hale getirmektir,

  • Kontrollere gerekli kaynakları sağlamak ve devamlılığını sağlamak,

  • Tüm personelin ve iş ortaklarının; bilgi güvenliğinin bütünsel yaklaşım zorunluluğu gereği BGYS’ye katılımını ve uymasını sağlamak için bilinçlendirme, eğitim ve teşvikini sağlamak,

  • BGYS’nin verimliliğini, iç ve dış denetimlerle kontrol etmek, izlemek, gözden geçirmek ve sistemi sürekli uyumlu kılmak, sürekli iyileştirmek; İş Sürekliliği Politikamızdır.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram