Teknolojiler

Geliştirdiğimiz Teknolojiler ve Çözümler

Yüz Tespit & Tanıma

Şirketimizin geliştirdiği Bilimp ve Provimes ürünlerinin ziyaretçi yönetimi iş araçlarına entegre olarak geliştirilmiştir. Aynı zamanda servis tabanlı yapısı ile farklı ürünlerle entegre edilebilir şekilde geliştirilmiştir.

Ziyaretçi yönetimi uygulamasında kuruma gelen ziyaretçi yüz tanıma ve tespit sisteminden geçirilmektedir. Gelen ziyaretçinin yüz eşleşmesi yapılarak kurumun beklediği ziyaretçiler arasında olup olmadığı kontrol edilmektedir.

Kişisel Veri Tespiti

Kişisel Veri Tespiti derin öğrenme ve makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak kimlik, ehliyet, pasaport, kredi kartı, kişi fotoğrafı vb. bilgileri içeren kişisel dokümanlar/fotoğraflar otomatik olarak tespit edilerek sınıflandırılması sağlanmıştır.

Tespit edilen verilerle ilgili raporlar oluşturulmuş, kurumların tespit ettikleri kişisel verinin korunmasına yönelik önlem alması sağlanmıştır. E-posta, veri tabanı, dosya sistemleri geliştirilen KVKK aracıyla otomatik olarak taranarak kişisel verilerin tespit edilip otomatik olarak raporlanması sağlanmıştır.

Akıllı Gelir Artırma Sistemi (AGAS)

Akıllı Gelir Artırma Sistemi, belediye veri tabanında sicil ve beyan bilgilerini içeren eksik ve tutarsız olan bilgilerin veri madenciliği teknikleri ile analiz edilerek düzenlenmesini ve iyileştirilmesini, dolayısı ile vergi toplamada hakkaniyet ve adaleti sağlamayı, kayıp ve kaçak kaynakların tespit edilerek önlenmesini ve gelirlerde artışın sağlanmasını amaçlamaktadır.

Belediyelerin mevcut bilgi sistemindeki gelir ve hizmet altyapısının temel taşı olan mükellef sicil ve beyan yapısı yıllar içerisinde çeşitli sebeplerden dolayı eksik, tekrarlı ve yanlış bilgiler içerebilmekte ve dolayısı ile kendi içerisinde tutarlı bir yapının oluşması engellenebilmektedir.

Akıllı Sicil Düzenleme Aracı (ASDA)

Kurumlardaki sicil kayıtları yıllar içerisinde kontrolsüz girişler ve farklı kaynaklardan gelen veriler ile kirlenmektedir. ASDA bu kirliliği temizlemekte olup kurumun siciller üzerinde alacağı kararlardan, yapacağı tebligatların doğruluğuna kadar birçok konu için daha sağlıklı bir ortam sağlamaktadır.

4 aşamada çalışan ASDA bu aşamalar sonrasında kurumun sicillerini büyük oranda düzenlemiş olmaktadır. Her bir aşama için detaylı raporlara sahip olan ASDA, ilgili raporlar ile kullanıcıya tüm sistem içerisinde sicille ilgili özet ve detay bilgiler sunmaktadır.

Elektronik Proje Kontrol ve Arşiv Bilgi Sistemi (EPKAS)

İnternet , e-imza, süreç yönetim ve dijital arşiv teknolojilerinin bir arada kullanıldığı ve farklı aşamalarda bu teknolojilerden faydalanıldığı, mekândan ve çalışma saatlerinden bağımsız olarak çalışan, sürdürülebilirliği ve izlenebilirliği yüksek bir uygulama projesidir.

EPKAS, Başbakanlık tarafından 2008 yılında yayınlanan 16 sayılı genelgede tanımlanan “Herkesin, her zaman, her yerden kolaylıkla ulaşabileceği şeffaf, verimli ve sade bir kurum yapısı“ oluşturmaya yönelik olarak tasarlanmıştır.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram