ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

ELEKTRONİK BELGE YÖNETİMİ

Kategori : TeraDESK Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Kurumlar
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Teradesk, Başbakanlık Birlikte Çalışabilirlik Esasları Rehberine göre geliştirilen ve TSE 13298:T1 Elektronik Belge Yönetim Sistemi sertifikasına sahip olan bir Elektronik Belge Yönetim Sistemi’dir.

DİĞER ÖZELLİKLER

Fiziksel ortamda mevcut olan belgelerin elektronik ortama geçirilmesi ya da elektronik ortamda belgelerin üretilmesi, kontrol edilmesi, düzenlenmesi, kullanılması ve arşivlenmesi için yapılan programlar ve uygulamalar Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) olarak adlandırılırlar.
Web tabanlıdır ve responsive tasarıma sahiptir.
Yazışmalarınızı resmi yazışma kurallarına uygun olarak yapmanızı sağlar.
Kurumların Havale, paraf ve imza süreçlerindeki süreyi kısaltır.
Zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf avantajı sunar.
Hem elektronik imza hem mobil imza desteği sunar.
İmza altyapısı tüm sertifika sağlayıcılarla uyumludur.
Mobil imza altyapısı ile başka bir donanım gerektirmeksizin akıllı telefon veya tablet üzerinden imzalama olanağı sunar.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) ve Elektronik Yazışma Paketi (EYP) ile kurumların birbirleri ile olan yazışmalarının da elektronik olarak yapılmasına imkan sağlar.
Gelen e-postaların sisteme otomatik olarak alınmasını sağlar.
SMS&Mail entegrasyonlarına sahiptir.
DETSİS veri tabanı le entegredir. Kamu Kurumları ile yapılan haberleşmeler DETSİS kodları ile yapılır.
Mahalli İdareler için hazırlanan Standart Dosya Planını içermekte, kurum yapısına uygun dosya tasnif planları oluşturulmasına izin vermektedir.
Evrak akışları manuel olarak veya daha önceden tanımlanmış iş süreçleri üzerinden yapılabilmektedir.
İstatistik raporlar ve pivot raporlar ile kurum/personel performansını düzenli olarak takip edebilmenizi sağlar.
Kurum organizasyonunu en üst yöneticiden en alt birime kadar tanımlayabileceğiniz bir organizasyon yönetimi aracı içerir. Bu araç ile personellerin birimler arası yer değişiklikleri , plana yeni kişilerin eklenmesi veya çıkarılması mümkün olmaktadır.