YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ENTEGRASYONU

YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ ENTEGRASYONU

Kategori : TeraDESK Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Kurumlar
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Yönetim Bilgi Sistemi entegrasyonu Teradesk ve TeraMIS arasında sağlanan entegrasyonları tanımlamaktadır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Sicil entegrasyonu ile EBYS , MIS veritabanında olan sicilleri kullanabilmektedir. EBYS kendine ait ayrı bir sicil havuzu da bulundurmakta ancak buraya kaydedilen siciller MIS’teki sicilleri etkilememektedir.
Taşınmaz entegrasyonu ile EBYS, MIS veri tabanında kayıtlı Mahalle , cadde sokakları ve ada parsel bilgilerini kullanmaktadır.
İnsan kaynakları izin-vekalet entegrasyonu ile İnsan kaynakları modülünde tanımlanan izinlere ilişkin vekaletlerin otomatik olarak tanımlanmasına izin verir.
MIS’teki herhangi bir rapor dökümünün EBYS’deki herhangi bir kayıtla ilişkilendirilmesine imkan verir.
MIS’te hazırlanan Meclis kararları, Encümen kararları, Ödeme Emirleri, Haciz Varakaları gibi evrakların tanımlandığı imzacılara EBYS’de sıra ile imzaya gönderilerek e-imza ile imzalanmasını sağlar.
MIS’te sicil bilgi görüntüleme ekranında sicilin EBYS’deki evraklarına doğrudan erişim sağlar.