KURUM SÜREÇ YÖNETİMİ

KURUM SÜREÇ YÖNETİMİ

Kategori : TeraDESK Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Kurumlar
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Teradesk Süreç Yönetimi Modülü kurumların iş süreçleri görsel olarak tanımlamaya, izlemeye ve iyileştirmeye imkan tanıyan bir süreç yönetim aracıdır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Ürün Bilgisi: 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’ na göre idarelerin iş ve işlemlere yönelik süreç akış şemaları hazırlaması, uygun bir iletişim ağı oluşturması, kontrol listeleri ve kontrol öz değerlendirme formları oluşturması gerekmektedir. İş akışları ve belge yönetimi farklı işler gibi görünse de aslında ayrılmaz iki sistemdir.
İş süreçlerinizi görsel olarak tasarlamanızı sağlar.
Süreç kopyala özelliği ile benzer süreçlerin çok kısa sürede tanımlanmasına izin verir.
Süreçler konu ve adım bazında standart süreleri ile birlikte tanımlanır. Zamanında tamamlanan işler, süresini aşan işler raporlanabilir ve süreçlerin sürekli iyileştirilmesine izin verir.
Konulara göre farklılık gösteren mekan bilgisi zorunluluğu ,evrak zorunluluğu gibi kontroller süreçle birlikte tanımlanmaktadır.
Süreç adımlarında işlerin personel havuzuna atılması veya personele atanması sağlanabilir.
Süreç tanımlarında daha önceden tanımlanmış otomasyonlar kullanılabilir. Bu otomasyonlar ile işlerin sıra ile dağıtımı, ada parsele göre dağıtımı, daha önce o işle ilgili çalışan kişiye dağıtımı gibi farklı opsiyonlar mevcuttur.
Birlikte başlayacak veya birlikte tamamlanacak süreç adımları gruplandırılabilir.
Süreçler Standart Dosya Planı kodları ile ilişkilendirilebilir ve SDP’ye göre tasnif edilmesi sağlanır.