AKILLI ARAÇLAR (ASDA ve ERA)

AKILLI SİCİL DÜZENLEME ARACI

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Yapısal olmayan sicil verilerinin temizlenmesini, bütünlemesini, birleştirilmesini ve düzenlenmesini sağlamaktadır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Bozuk sicil verileri uygulama yazılımlarında yapılan hatalı işlemler, veri aktarımı sonucu gelen veriler, veri tabanı içerisinde geçmiş yıllarda oluşan mükerrer veya eksik/hatalı verilerden kaynaklanmış olabilmektedir. Araç, söz konusu kayıtları tespit edilebilmektedir.

Modül, siciller arasındaki benzerlik oranlarının ve tutarsız T.C. Kimlik numaralarını tespit edilebilmektedir. T.C. Kimlik no ya göre mükerrer olan sicilleri birleştirebilmektedir.
Sicillerin TCKN bilgisi sıfırlanarak “Ad Soyad, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Baba Adı, v.b.” bilgilerden toplu olarak KPS sorgulama işlemleri yapılarak sicil bilgilerinin güncellenmesi otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir.
Verilerin birbirleriyle karşılaştırmaları yapılabilmekte ve mükerrer olan kayıtları tespit edebilmektedir.
Modül, sicil verisinde bulunan kimlik bilgileri ile cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, e-posta alanlarını kontrol ederek TC No'su aynı olan sicillerin birbirine benzerliğini sunabilmektedir.
Algoritma çalıştırıldıktan sonra sicillerin benzerlik oranlarını yüzde olarak listelenmekte ve hazırlık aşamasındayken kullanıcının bu sicilleri birleştirmesi için onayına sunmaktadır.
Sicil birleştirme işlemi öncesi ve sonrasındaki durumun raporları alınabilmektedir.

MODÜL İLE AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ KAYIT GİRİŞİ VE İŞLEMLERİ YAPILABİLMEKTEDİR;

01. Sicillerin düzenlenmesi
02. Algoritması hatalı TC Kimlik No'ların boşaltılması
03. İlişkisiz sicillerin raporlanması
04. İlişkisiz sicillerin geçerliliğin kaldırılması
05. Sicil birleştirme ön hazırlık işlemleri ve iptalleri
06. Sicil sayılarının raporlanması
07. TC Kimlik No boş olan sicillere KPS Sorgusu ile TC Kimlik No atanması
08. Varis filtreleme sözlüğünün oluşturulması
09. Tüzel Kişi düzenleme işlemi

MODÜL İLE AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞ RAPORLAR ALINABİLMEKTEDİR;

01. TC Kimlik No Algoritması hatalı olan sicillerin raporlanması
02. TC Kimlik Nosu boş olan sicillerin raporu
03. TC Kimlik Nosu mükerrer olan sicillerin raporu
04. TC Kimlik Noların son durum raporu