ASANSÖR

ASANSÖR TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Asansör yönetmeliği (96/16/AT) kapsamında piyasaya arz edilen asansörler ve yönetmelik yürürlüğe girmeden önce monte edilmiş ve halen faal durumda bulunan tüm asansörler belediyeler tarafından kayıt altına alınması için geliştirilmiş modüldür.

DİĞER ÖZELLİKLER

Asansör monte eden firma, tescil işlemi için gerekli evraklarla beraber belediyeye başvurur. Tescil aşamasından önce asansör yaptırıcısı tarafından ilk periyodik kontrolü yapılmayan ve yeşil bilgi etiketi iliştirilmeyen asansör, belediye tarafından tescil edilmez.

Tescil edilen asansörün fiziki bilgileri, periyodik kontrol verileri ile birlikte programda kayıt edilir. Uygun görülen tescil başvurusu neticesinde, yönetmeliklere uygun tescil belgesi belediye tarafından düzenlenir ve asansör monte edene sunulur.

Belediye kendi sorumluluk alanı içerisinde bulunan asansörlerin periyodik kontrolü için bakanlık tarafından yetkilendirilen herhangi bir A tipi muayene kuruluşu ile protokol imzalar. Muayene kuruluşu bina sorumlusundan tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami %10 unu protokol yaptığı belediyeye aktarır. Aktarılan ücretlerin tahakkuk kayıtları tescil kayıt menüsünden oluşturulur.

Tamamı 96/16/AT yönetmeliğine uygun olarak yazılmış bir modüldür.
Mevcut asansör tescil belgesi ve yeni asansör tescil belgesi yönetmeliğe uygun alınmaktadır.
İmar yapı ruhsat ile adres kaydında entegre çalışmaktadır.