GELİR TAKİP

GELİR TAKİP

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Belediye Gelir Talip programımız tüm gelir modülleri aracılığı ile yapılan tahakkukların takibinin yapılmaktadır.

DİĞER ÖZELLİKLER

01. Genel Tahakkuk Tahsilat
Bu modül aracılığı ile verginin tarih, tahakkuk, ödeme, mahsup işlemleri ve buna bağlı diğer işlemler ilgili mevzuatlara uygun şekilde ve son derece hızlı yapılmaktadır. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Sicil Bilgileri, Sicil No, Ad, Soyad, Baba Adı, Doğum Tarihi, TC Kimlik No, Ticaret Sicil No, Vergi No, SSK Sicil No, Pasaport No, Emekli Sandığı Sicil No, Bağ-kur Sicil No, Ehliyet No dışında tüm alanlardan da sorgulama olanağına sahiptir.
Sicil bilgilerinde hem yerleşim yeri adresi, hem de işyeri adresi taşınmaz sistemi ile bütünleşik veya manuel adres tanımlama olanağına sağlar.
Girilen TC Kimlik No otomatik olarak kendi özel algoritması ile denetlenir, doğru bir numara yazıldıysa otomatik olarak KPS sorgulaması yapılır.
Siciller gerçek ya da tüzel kişi olarak seçilebilir. Tüzel kişiler kendi alt gruplarına ayrılarak izlenebilir.
İşlem bazında otomatik çalışan uyarı sistemine sahiptir.
Bu uyarı sistemi ile ;
01.1 Beyan bilgileri ile taşınmaz bilgileri arasında uyuşmazlıklar
01.2 Sorumluluk bilgileri
01.3 Emeklilik bilgisi
01.4 Tebliğ edilmemiş ihbarname bilgileri
01.5 Tebliğ edilmemiş ödeme emirleri
01.6 Emanet durumu Otomatik uyarı vermektedir.
01.7 Kişi ile ilgili manuel uyarılar tanımlanabilmektedir.
Süren davalar sonucu olarak otomatik uyarılar verilebilmekte, yetkiler doğrultusunda işlem yapılması engellenebilmektedir.
Her birim için sistem tarafından otomatik bir modül sicil numarası oluşturmakta arşivlemeler sırasında bu numara ile bağımsız numaralandırma sağlanmaktadır.
Gider, Gelir, Finansman bütçe kodlarına yıl içerisinde veya gelecek yıllarda kullanılacak tahmini bütçe tutarları hızlı ve kolay girebilmektedir.
KPS’ den yapılan tüm sorgulamalar kaydedilmekte, yetkiler doğrultusunda incelenebilmektedir.
Mükerrer siciller kolayca birleştirilebilmekte, herhangi bir kullanıcı hatası durumunda kolayca geri alınabilmektedir.
Son derece hızlı ve güvenli şekilde ödeme ve mahsup işlemleri yapılabilmektedir.
Ödeme anında hızlı bilgi görüntüleme seçenekleri bulunmaktadır.
405 sayılı tahsilat tebliğine tam uygun olarak çalışmaktadır.
Eksik ödeme yapılabilmekte, anapara ve gecikme değerlerini otomatik hesaplamaktadır.
Tahakkuksuz tahsilat yapılabilmekte, tahakkkuksuz tahsilat ile birlikte varsa KDV bilgileri kolayca tanımlanabilmektedir.
Ödeme anında gelişmiş filtreleme olanağı bulunmaktadır. Aynı zamanda kullanılan ağaç yapısı ile istenen kayıtlara kolayca ulaşma olanağı verilmektedir.
Ödeme iptal ve iade işlemleri yapılabilmekte, bu iptal ve iade bilgileri süresiz olarak saklanmaktadır.
Gelişmiş emanet sistemi ile fazla ödenmiş paralar sistemde izlenmekte, kolayca mahsup ya da iade yapılabilmektedir.
Uzlaşma işlemleri son derece hızlı ve kolay şekilde izlenebilmektedir.
İşlemler sırasında yapılan hatalar kolay ve hızlı bir şekilde düzeltilebilmekte, yapılan tüm işlemlerin işlem aşamaları kaydedilmektedir.
Mevzuatta yapılan değişikliklerden etkilenen kayıtların düzenlenmesi için çeşitli seçenekler bulunmaktadır.
Tarh ve tebliği işlemleri mevzuata uygun olarak takip edilmekte, bu nedenden ortaya çıkabilecek yasal yaptırımların önüne geçilebilmektedir.
Azaltan, arttıran, terkin, 376 gibi işlemler hem otomatik hem manuel olarak uygulanabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem kullanımı zorunlu olan raporlar hem de ihtiyaca dönük inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tanımlanabilir yapı sayesinde desteğe ihtiyaç duyulmadan birçok işlem yapılabilmektedir.
Gelir arttırmaya yönelik kayıp kaçak tespiti çalışması yapmasına, bu çalışmaların izlenmesine ve raporlanmasına olanak sağlar.
sürecini takibini yapar ve verilerin sahadan toplanıp tahakkuk oluşana kadar geçen süreçlerin yasal olarak takip ve raporlamasını yapar.
TeraMIS NVI ile bütünleşmiş çalışarak Sicil ve adres bilgisini otomatik olarak NVI den alıp Teracity ’ye bütünleşmiş çalışır.
Kullanılan raporların tümü belediye için özelleştirilebilir yapıdadır. Belirli bir kağıt tipi, boyutu vb. ihtiyacı duyulmamaktadır.
02. Emlak Vergisi
Emlak vergileri ile ilgili olarak belediyelerde uygulanan tüm süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Emeklilik durumunda muafiyet denetimleri otomatik yapılır. İşlem anında kullanıcılar uyarılmaktadır.
Taşınmaz takip sistemi ile bütünleşik çalışması nedeniyle beyan girişleri sadece adres seçerek yapılacak pratikliğe sahiptir.
Hisseli tapular için ek hisse bilgisi bulunmaktadır. Böylece tek tapu üzerinde bulunan hisse bilgileri beyana kolayca yansıtılmakta, işlem ve takip kolaylığı sağlamaktadır.
Tarh, tebliğ işlemleri mevzuata uygun olarak takip edilmekte, bu nedenden ortaya çıkabilecek yasal yaptırımların önüne geçilebilmektedir.
Beyan hesaplamalarına ilişkin hesap detayları yıllara bağlı olarak kaydedilmekte ve süresiz olarak saklanmaktadır.
Numarataj çalışmalarına bağlı olarak adres güncelleme işlemlerini kolaylaştırmak üzere birden fazla adres kullanılabilmektedir.
Kısıtlılık bilgileri otomatik ya da manuel takip edilebilmekte, gerektiğinde iptal işlemi yapılabilmektedir. Satış durumunda geriye dönük kısıtlılıklar otomatik olarak tekrar devreye alınabilmektedir.
Arsa birim değerleri detaylı olarak girilebilmektedir.
02.1 Cadde/sokak temel alınarak tanımlama yapılabilmektedir.
02.2 Ada/parsel temel alınarak tanımlama yapılabilmektedir.
02.3 Cadde/sokağın belirli bir kapı numarasından diğer bir kapı numarasına kadar tanımlama yapılabilmektedir.
02.4 Cadde/sokağın tek ve çift olmak üzere belirli bir kapı numarasından diğer bir kapı numarasına kadar tanımlama yapılabilmektedir.
Birden fazla adresi olan taşınmazlar için uygun adres seçimini sistem otomatik olarak yapmakta, yanlış beyan verilmesi ya da kullanıcı hatalarının önüne geçilmektedir.
Satış işlemlerinde yeni sicile otomatik beyan oluşturulabilmektedir. Oluşan beyanlara istenirse resen tahakkuk yapılabilmekte istenirse kişinin beyan vermesi beklenebilmektedir.
Satış ya da ölüm işlemleri son derece kolay ve hızlı olarak yapılmaktadır. Tahakkuku etkileyen işlemler otomatik yapılmaktadır.
Fazla ödenmiş tutarlar emanet sistemi ile otomatik izlenmekte, istendiğinde diğer borçlara ya da sonraki yılların borçlarına mahsup edilebilmektedir.
Beyan değişiklik işlemleri ile beyanlarda gerekli tüm değişiklikler kolayca yapılmakta, yapılan değişikliklerin tahakkuklara otomatik yansımaktadır.
Yılbaşlarında toplu hesapla işlemi ile ilgili yılın vergileri kolayca hesaplanabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
03. Çevre Vergisi
Çevre temizlik vergileri ile ilgili olarak belediyelerde uygulanan tüm süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Taşınmaz takip sistemi ile bütünleşik çalışması nedeniyle beyan girişleri sadece adres seçerek yapılacak pratikliğe sahiptir.
Tarih, tebliğ işlemleri mevzuata uygun olarak takip edilmekte, bu nedenden ortaya çıkabilecek yasal yaptırımların önüne geçilebilmektedir.
Numarataj çalışmalarına bağlı olarak adres güncelleme işlemlerini kolaylaştırmak üzere birden fazla adres kullanılabilmektedir.
Tanımlara bağlı olarak derece grup seçimini otomatik yapmaktadır. Yıllara bağlı olarak derece grup bilgileri süresiz saklanmaktadır.
İşlemler işyeri bilgileriyle bütünleşiktir.
Beyan değişiklik işlemleri ile beyanlarda gerekli tüm değişiklikler kolayca yapılmakta, yapılan değişikliklerin tahakkuklara otomatik yansımaktadır.
Tespit işlemleri izlenebilmektedir. Tespiti yapılan yerler için otomatik beyan oluşturulabilmekte, resen tahakkuklandırılabilmektedir.
Yılbaşlarında toplu hesapla işlemi ile ilgili yılın vergileri kolayca hesaplanabilmektedir. Hesaplamalarda otomatik olarak ilgili yıl için grup derece tespiti yapılmaktadır.
Belediye kararları gereği derece grup bilgileri tanımlanabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
04. İlan Reklam Vergisi
İlan reklam vergileri ile ilgili olarak belediyelerde uygulanan tüm süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Tarh, tebliğ işlemleri mevzuata uygun olarak takip edilmekte, bu nedenden ortaya çıkabilecek yasal yaptırımların önüne geçilebilmektedir.
Numarataj çalışmalarına bağlı olarak adres güncelleme işlemlerini kolaylaştırmak üzere birden fazla adres kullanılabilmektedir.
Asma Tahsis ve Kontrol ücretleri otomatik tahakkuk ettirilebilmektedir.
Beyan değişiklik işlemleri ile beyanlarda gerekli tüm değişiklikler kolayca yapılmakta, yapılan değişikliklerin tahakkuklara otomatik yansımaktadır.
Tespit işlemleri izlenebilmektedir. Tespiti yapılan yerler için otomatik beyan oluşturulabilmekte, resen tahakkuklandırılabilmektedir.
Yılbaşlarında toplu hesapla işlemi ile ilgili yılın vergileri kolayca hesaplanabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
05. Katılım Payları Takip
Belediyeler tarafından yürütülen kanalizasyon, su ve yol çalışmalarına ait katılım payları ile ilgili olarak belediyelerde uygulanan tüm süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
İş Bilgileri tanımında yer alan Cadde/Sokaklar için taşınmaz bilgilerini ve bu taşınmazlar için verilmiş emlak beyanlarını tarayarak işlem yapılacak taşınmazları ve cephe indirimlerini otomatik tespit eder.
Belediye sisteminde var olmayan sicil ve taşınmaz bilgilerinin tespitini kolaylaştırır, kolay giriş olanağı sağlar.
Tarih, tebliğ işlemleri mevzuata uygun olarak takip edilmekte, bu nedenden ortaya çıkabilecek yasal yaptırımların önüne geçilebilmektedir.
06. İşgaliye Takip
İşgal harçları ile ilgili olarak belediyelerde uygulanan tüm süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Uygulama hem sözleşmeye bağlı hem sözleşmesiz işgaliye tahakkukları için kullanılabilmektedir.
Yapılan işlemlerde işgaliye, ecrimisil seçeneği vardır.
Sözleşmeye bağlı tutarlar aylık ya da yıllık olarak belirlenebilmektedir.
Terk işlemleri ile terk edilen yerler ile ilgili işlemler kolayca yapılabilmektedir.
Tesis harçları izlenebilmektedir.
Yılbaşlarında toplu hesapla işlemi ile ilgili yılın vergileri kolayca hesaplanabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
07. Eğlence Vergisi
Eğlence vergileri ile ilgili olarak belediyelerde uygulanan tüm süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
İşyeri bilgileri ile entegre çalışmakta, beyan bilgileri ile işyeri bilgileri karşılaştırarak kullanıcıyı uyarabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
08. Elektrik ve Havagazı
Belediyelere verilen elektrik ve havagazı beyanlarının takibini ve vermiş olduğu beyanın özelliklerine göre tahakkukunu otomatik olarak oluşturan modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Beyanları ihbarname yöntemi ile tebliğ edilebilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
09. Para Cezaları
Ceza işlemleri ile ilgili olarak belediyelerde uygulanan tüm süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Tarh, tebliğ işlemleri mevzuata uygun olarak takip edilmekte, bu nedenden ortaya çıkabilecek yasal yaptırımların önüne geçilebilmektedir.
Numarataj çalışmalarına bağlı olarak adres güncelleme işlemlerini kolaylaştırmak üzere birden fazla adres kullanılabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
10. Posta Çekleri
Belediyeye gönderilen Posta çeklerin tüm süreçlerin takibini mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür.
Genel tahakkuk ve tahsilat takip sitemi ile bütünleşik çalışmaktadır.
Mükelleflerin sicillerine girilmiş olan posta çekleri otomatik emanet hesaplarına düşmektedir.
Mükelleflerin emanetlerinde bulunan miktarlar borçları olduğu durumda borçlarından posta çek tarihine göre mahsup işlemi yapmaktadır.
11. .Ödeme Emirleri
Ödenmemiş belediye alacaklarına dönük olarak yapılan ödemeye çağrı, ödeme emri, haciz varakası, icra işlemlerinin yapıldığı, raporlandığı ve izlendiği modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme, işlem ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel Tahakkuk Tahsilat Sistemi ile bütünleşik çalışır. Tüm belediye için tasarlanmış genel sicil bilgilerini kaynak alması dolayısıyla yapılan işlemler diğer işlemlerle bütünleşiktir.
Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Gelişmiş işlem seçenekleri ile ihtiyaca tam cevap verecek niteliktedir.
Mahalle bazında işlem seçeneklerine sahiptir.
Modül ve/veya kurumu temel alarak işlem yapabilmektedir.
Tutar kontrolü ile işlem yapılabilmektedir.
Alınan tüm çıktılar sistemde kaydedilmekte ve süresiz izlenmektedir.
İsteğe bağlı olarak tutar kontrolü gecikme dâhil ya da hariç olarak yapılabilmektedir.
Aynı borca ait birden fazla belge düzenlenmesi önlenmektedir. Aynı belgenin tekrar raporlanması sağlanmaktadır.
Düzenlenen belgeler için ödeme bilgileri izlenebilmektedir.
Düzenlenen belgeler için tebliğ işlemleri izlenebilmektedir.
Haciz işlemlerinde tapu, trafik ve banka işlemleri yapılabilmektedir.
Hacizli kişiler ve tahakkuklar için ödeme işlemleri engellenerek ilgili birime yönlendirilebilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.