BÜTÇE VE MUHASEBE

BÜTÇE VE MUHASEBE

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu’na göre hazırlanmıştır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Analitik Bütçe Menüsü: Bu kapsamda 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanuna Göre, İl-İlçe Özel İdareleri, Belediyeler, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, İçme Suyu Birlikleri, Sulama Birlikleri ve Diğer Hizmet Birlikleri yazılımını kullanabilirler.

Analitik Bütçe Gelir, Gider ve Finansman Bütçelerinden oluşan 3 ayrı başlıktan oluşmaktadır.
Bütçe girişlerinde aynı sayfa üzerinde tüm bütçe kodları ve bu kodların meclis tarafından onaylanan bütçe tutarı aynı ekranda takip edilmektedir.
Yine aynı ekranda iken Gelir – Gider bütçesindeki tüm bütçe kodlarının gerçekleşme tutarları grafiksel veya tutar olarak görülebilmektedir. Bu sayede gelecek yıl bütçesinin daha gerçekçi olmasının yanı sıra hızlı veri girişi de sağlanmaktadır.
Hazırlık bütçe girişlerinde sadece birim bilgisinin girilmesi yeterli olup, diğer tüm işlemler/süreçler Bütçe Aktar, Değer Aktar ve Dönemsel Bilgi Aktar butonları ile tüm bütçe kodlarında toplu aktarım yapılarak hızlı ve sağlıklı şekilde oluşturulmaktadır.
Ödenek aktarma işleminde eklenen ve düşülen bütçe kodları aynı ekranda girilerek hızlı veri girişinin yanı sıra iki işlem arasındaki tutarsal dengesizlik de önlenmektedir.
İleriye dönük planlanan harcamalar bütçede kalan ödenek üzerinden rezerv edilmektedir.
Özellikle teknik müdürlüklerin bütçeleri alt bürolara veya projelere göre ayrıca takip edilmektedir.
Kullanıcıların ihtiyaç duyabilecekleri birçok raporu sürükle bırak yöntemi ile kendileri de hazırlayabilmektedir.
Tahakkuk Esaslı Muhasebe modülü teracity de bulunan diğer modüller ile entegreli çalışır.
Tahakkuk, Tahsilat, Maaş vb. entegrasyonları ile gelen verilerin muhasebe entegrasyonu tamamlandıktan sonra ilgili tahsilat, maaş vb. kayıtlarda değişiklik yapılamaz, kullanıcı dostu uyarılarla bu durum belirtilmektedir.
İşlemlerin entegrasyon sonucu oluşması sayesinde diğer modüllerdeki toplamlar ile muhasebe birimindeki toplamlar arasında tutarsızlığı engeller. (Örneğin Gelir – Muhasebe tahakkuk veya tahsilatların dengesizliği gibi)

MUHASEBE KAYDI ENTEGRASYON İLE SAĞLANAN İŞLEMLER

Gelir - Tahakkuk/Azaltan Entegrasyonu
Gelir - Tahsilat Entegrasyonu
Gelir - Mahsup Entegrasyonu
Gelir - Fazla Ödemeyi Emanete Alma Entegrasyonu
Gelir - Tahsilat İade Entegrasyonu
Gelir - Mahsup İade Entegrasyonu
İşçi Maaş/Avans Maaşı Entegrasyonu
Memur Maaş /Avans Maaşı Entegrasyonu
Asker Aileleri Maaş Entegrasyonu
Taşınır Giriş/Çıkış Entegrasyonu
Amortisman Entegrasyonu
Belediye Mülklerinin alım, satım, bakım onarım vb. işlemlerin Entegrasyonu
Ek bütçe Entegrasyonu
Ödenek Aktarma Entegrasyonu
İptal Bütçe Entegrasyonu
Geçen yıldan devreden ödenek işlemleri otomatik muhasebeleşir.
Başlangıç Ödenek işlemleri otomatik muhasebeleşir.
Firma cari kartları hakkediş bazında raporlanabilir. Tarihler arası firmadan gelen hakkedişler-hakedişlerde yapılan kesintiler, yapılan ödemeler ve emanete alınan tutarlar tek ekranda takip edilebilir.
İlgili firmanın belediyeye borcu var ise muhasebe fişi girişinde uyarı gelmekte, istenirse hakkediş dosyasındaki alacağından kesinti yapılarak gelir borçları mahsup edilmek üzere emanete alınabilir. Gelir ile entegre çalışmaktadır.
Yapılan tüm işlemler günlük döviz kuru tanımlanarak döviz cinsinden de işlem görebilir.
Firmadan gelen faturalar kayıt altına alınarak muhasebe fişleri ile ilişkilendirilip raporlanır.
Teminat mektupları müdürlük ve başlangıç bitiş tarihlerine göre takip edilip raporlanır. Günü dolan veya dolmasına az kalan teminat mektupları filtrelenerek tespit edilebilir.
Gönderme Emri/Mahsup Alındısı/Teslimat müzekkeresi/Alındı belgesi fiş üzerinden otomatik olarak oluşturup raporlanır.
Müdürlüklerin harcamaları yapmadan önce yapılacak harcama kadar bütçe rezerv talebinde bulunması sayesinde ödeneklerden yapılacak harcamalar kontrollü takip edilir, harcanabilir bütçe tutarından rezerv edilen düşüldükten sonra planlanan harcamalar için ne kadar ödenek kaldığının bilgisi tek ekranda görülebilir ve raporlanabilir.
Bütçe rezerv kaydı ile yıl içerisinde ödenek aktarma işlemlerinin çok büyük ölçüde yapılmasına ihtiyaç duyulmaz.
Yapılan rezerv kayıtları ödeme emri fişinde seçildiğinde rezerv edilen bütçenin hangi tutarda kesinleştiği, planlanan işle ilgili ne kadarlık daha fatura kesilebileceği takip edilebilir.
İlgili fiş ile taahhüt kartları ilişkilendirip, taahhüt kartı otomatik olarak oluşturur, Taahhüt kartı ön yüz ve arka yüz raporları alınır.
İlgili birimler kendi müdürlüklerine ait avans talebi, ödeme emri fiş gibi işlemler için fiş kaydı oluşturup, harcama yetkilisi onaylatılır, bu fiş kaydı muhasebeye aktarılırarak işlem kesinleşmiş olur. (Birim tarafından girilen kayıt muhasebeye çekilmeden önce yapılan işlemler hesap kodlarına yansımaz.)
İlgili Fişe ek olarak taranmış belge veya dijital dosyalar eklenip gerektiğinde arşive gitmeden görüntülenebilir.
Muhasebe fişlerinde yapılan işlemler sonucu hesaplarda bir tutarsızlık var ise kullanıcıyı uyarır. Geçmişe dönük kayıtlar ise Genel Kontroller menüsündeki birçok seçenek üzerinden kontrol edilmiş olabilir.
Banka tarafından ödenen çeklerin mahsup işlemi günlük, haftalık veya aylık yapılabilir.
Yönetmeliğe göre ihtiyaç duyulacak tüm raporlar alınabilir.
Tüm raporlar (xls, image, pdf vb.) bir çok formatta elektronik ortama dönüşebilir.
Sayıştaya gönderilecek raporlar elektronik ortama dönüştürülebilir.
Kbs Sistemine gönderilecek mizan otomatik olarak oluşmaktadır.
Yılsonu devir işlemleri sırasındaki kapanış ve açılış fişleri otomatik olarak oluşur.