ENCÜMEN VE MECLİS KARARLARI

ENCÜMEN VE MECLİS KARARLARI

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Encümen ve Meclis tarafından görüşülen konulara ilişkin tüm süreçlerin izlenmesi, arşivlenmesi, gerektiğinde kolayca ulaşılabilmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır ara yüzlere sahiptir.

DİĞER ÖZELLİKLER

Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir. Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar.
Gelişmiş tanımlama seçenekleri ile sistemde yer alan tüm bilgiler tanımlanabilir niteliktedir. Kullanım sırasında en az desteğe ihtiyaç duyacak niteliktedir.
Gündem bilgileri izlenmektedir.
Üye bilgileri detaylı olarak izlenebilmektedir.
Karar metni, karar özet metni, karar defter metni ve teklif metni ayrı izlenmektedir.
Toplantılara ait tutanaklar izlenebilmektedir.
Komisyon bilgileri, kararları ve üyeleri izlenebilmektedir.
Huzur hakları raporlanabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
Toplantı tarih tanımları yapılarak tarihe ait üyeler tanımlanabilmektedir.
Asker Aile, Zabıta, Yapı Kontrol, imar vb. modüllere entegrasyonu sağlamaktadır.
Bu alanlara ait raporlar ayrı ayrı kolaylıkla alınabilmektedir.
Encümen takip sistemi ve meclis karar takip sistemi modülüne Word, excel, pdf dosyaları ve jpg. Dosya türleri eklenebilir.