FEN İŞLERİ

FEN İŞLERİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Fen İşleri programımızda, ilgili Müdürlük ve bağlı ekiplerin yer aldığı personellere ilişkin görevlerle ilgili kontroller yapılabilmektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER

Müdürlük bünyesinde bulunan ekipler ve bu ekiplerde yer alacak personeller ilişkilendirilerek görev bazında ekip veya personel kontrolü yapılabilmektedir.
Müdürlüğün projeleri içinde olup günlük iş planında bulunan işlerle ilgili görev emri oluşturulması ve bu işlemlerde hangi ekiplerin olduğu takip edilerek raporlanabilmektedir.
Ekiplerin çalışma alanında bulunan personelleri, yapılan işle ilgili kullanılan malzemelerin takibi ve bu işlerle ilgili raporların alınması mümkündür.
Oluşturulan görev emirlerine bağlı olarak yapılan alt işlerin ve her alt işin sonuçlanma durumlarının takibi yapılmaktadır.
Müdürlüğe ait araç, malzeme ve diğer stokların takibi için stok takipleri yapılmaktadır.
Stokların yılsonu devir işlemleri takip edilmektedir.