İMAR

İMAR TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

İmar Takip Sistemi yapıların belediyenin sisteminde tüm bilgilerinin kolayca tutulması, yapının tüm özelliklerinin girişleri için kullanılan modüldür. Taşınmaz Takip Sistemi ile bütünleşiktir.

DİĞER ÖZELLİKLER

Belediye bünyesinde yapılan tüm işlemler sicilden bağımsız olarak taşınmaz ve bağımsız bölümü temel alarak ilişkilidir. İzleme ve analiz kolaylığı sağlar. Yapı ruhsat ile yapı kullanım birbirine entegre edilmiş tek bir seçimle kayıtlar listelenebilmektedir.

Personelin MAKS sisteminden aldığı evraktaki bilgi sırasına göre tasarlanmıştır. İlgili kaydın işlemini yaparken işlem giriş sıralamasını kolaylaşmıştır. Yıkılma nedenleri, müellif bilgileri, müteahhit bilgileri, fenni mesul bilgileri kolayca girilmekte ve takip edilmektedir.
Sistemdeki tüm kayıtları sorgulaması ve kayıtlara ulaşması filtreme seçeneklerinde kolaylaştırılmış ve kayıtta bulunan tüm verilere göre sorgulama yapılabilmesi sağlanmıştır.