İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Belediye bünyesinde görev yapan tüm personellere ilişkin süreçlerin mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış menüdür.

DİĞER ÖZELLİKLER

Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Genel sicil bilgileri ile bütünleşiktir.
Belediyede görev yapan tüm personelini tek merkezden yönetmek üzere tasarlanmıştır.
Personele ait bilgilerin tümü tek noktadan girilmek üzere tasarlanmıştır. Bir bilgi sadece bir defa tanımlanmakta, diğer işlemlerin tümünde bu bilgi kullanılmakta, veri tekrarının önüne geçilmektedir.
Personel; işçi memur ve diğer olmak üzere gruplanmaktadır. “Diğer” ifadesi gerçekte belediye personeli olmayıp belediyede faaliyet gösteren firmaların personelini ifade etmektedir. Sınırsız sayıda firma tanımlanabilmekte, her personelin bağlı olduğu firma tanımlanabilmektedir.
İşçiyken memuriyete geçen bir sicil için sadece memur seçimi yapılması yeterlidir. Yeni sicil açılması gibi bir işlem söz konusu değildir.
Personel kendi içinde istendiği kadar sınıflandırılabilmektedir.
Maaşlar net ve brüt olarak hesaplanabilmektedir.
Yeniden yevmiye tespiti yapılabilmek için gruplama yapılabilmektedir.
Yevmiyeler günlük, saatlik ya da aylık olarak belirlenebilmektedir.
Personelin kadro bilgileri ile fiili çalışma bilgileri birlikte takip edilmektedir. Geriye dönük işlemlerde işlemin ait olduğu tarihteki bilgiler geçerli olmaktadır.
Yeni mevzuata uygun olarak personel için meslek kodları tanımlanmaktadır.
İdari görev tanımlanabilmektedir.
Birden fazla yabancı dil tanımlanabilmektedir.
Özürlü personel için özürlü kadrosunda olup olmadığı izlenebilmektedir.
Birden fazla sendika üyeliği tanımlanabilmektedir.
Sendikaya göre farklı kesinti ve dayanışma tanımlanabilmektedir.
Açığa alınma vb. durumlar için maaş kesintisi yapılabilmektedir. Yapılan kesinti oranı kişi bazında belirlenebilmektedir.
Nakil bilgileri izlenebilmektedir.
Vekâlet tanımı yapılarak vekâlet edilen kişi ya da pozisyon bilgilerine göre hesaplama yapılabilmektedir.
Sınırsız sayıda icra, borçlanma, nafaka tanımlanabilmektedir. Hesaplamalar tanımlar doğrultusunda otomatik yapılmaktadır. İsteğe bağlı olarak aynı anda birden fazla icra kesintisi uygulanabilmekte, detaylı olarak izlenebilmektedir.
Kurum dışında ek geliri olan personel için ek gelir vergi tanımlanabilmektedir.
Yıllara bağlı gelir vergi matrahı ve tutarı izlenebilmektedir.
Personel yakınları bilgileri detaylı olarak izlenmekte, tanımlara bağlı olarak hesaplamalarda dikkate alınmaktadır.
Stajyer öğrenci bilgileri ve staj günleri detaylı izlenebilmektedir.
Personelin mezun olduğu okul ve lisansüstü eğitim bilgileri izlenebilmektedir.
Kurum içi ve dışı alınan eğitimler izlenebilmektedir.
Personel için sınırsız sayıda fotoğraf yüklenebilmektedir.
Raporlu personel için normal ya da heyet raporu tanımlanabilmektedir. İzinlerle kesişen raporlar denetlenmekte işlem hatalarının önüne geçilmektedir.
Askerlik bilgileri izlenebilmektedir. Askerlik borçlanması otomatik olarak maaşa yansıtılabilmektedir.
Disiplin bilgileri detaylı olarak izlenebilmekte, maaş kesintisi, kademe durdurma cezaları uygulanabilmektedir.
Personel için alınmış mahkeme kararları izlenebilmektedir.
Personel için günlük puantaj bilgileri izlenmektedir.
İtibari hizmet bilgileri izlenebilmektedir.
Açığa alınma bilgileri izlenebilmektedir.
İş kazası bilgileri izlenebilmektedir.
Mal bildirim bilgileri izlenebilmektedir.
Avans bilgileri izlenebilmektedir.
Mükerrer sicil bilgileri birleştirilebilmektedir.
İşçiler için hareket bilgileri izlenebilmektedir. Hareket bilgileri; yevmiye değişiklikleri, kadro yada fiili müdürlük, büro, görev değişiklikleri, sendika değişiklikleri, hizmet sözleşme değişiklikleri, durum değişiklikleri, net maaş değişikliği, firma personelleri için firma değişiklikleri bilgilerinden oluşmaktadır.
İzin bilgileri detaylı olarak aşağıdaki şekilde kaydedilmektedir.
01. Yıllık izinler için izin tahakkuku yapılmakta, kalan izin bilgileri izlenebilmektedir.
02. İzin tahakkukları toplu ya da tek tek yapılabilmektedir.
03. İzin dilekçeleri sistem üzerinden izlenebilmektedir.
04. İzin kullanılabilecek süreler tanımlanabilmektedir.
05. Kullanılan uzun izin bilgileri tek seferde girilebilmekte, her maaş hesabı kendi dönemi içinde kalan kısmı dikkate almaktadır.
06. İzin kullanımında mükerrer izin girişine izin verilmemekte, kesişen izin veya raporlar denetlenerek hataların önüne geçilmektedir.
07. İzin kullanımı girişleri sırasında hafta sonu, tatil, bayram, yol izni dikkate alınarak süre hesaplaması yapılmaktadır.
08. İzne tabi olan cumartesi ve pazar günleri tanımlanabilmektedir.
Yevmiye ve net maaş değişiklikleri tek tek ya da toplu olarak yapılabilmektedir.
Görevden ayrılıp geri dönen personelin kıdem hesaplamasında çalışmadığı süreleri dikkate alarak hesaplama yapmaktadır.
Hayat sigortası ve bireysel emeklilik hesaplamalarını otomatik olarak yapmaktadır.
Maaş hesaplamalarında dini ve milli bayram günü ayrımı yapılmakta farklı ücretlendirilebilmektedir.
Gelir vergisi dilim değiştiğinde her dilim için gelir vergisi kesintisi izlenebilmektedir.
Her maaş için ek gelir vergisi bilgileri izlenebilmektedir.
Maaş hesaplandıktan sonra değişmesi gereken değerler için toplu yeniden hesaplama yapılabilmektedir.
Kıdem tazminatı bilgileri hesaplanmaktadır.
Terfi işlemi yapılırken personelin ek göstergesi, yan ödemeleri, özel hizmet tazminat oranı otomatik belirlenmektedir.
Fazla mesai aylık, günlük ve saatlik olarak hesaplanabilmektedir. Saatlik hesaplama yapıldığında haftalık çalışma süresine otomatik dikkate alınarak hesaplanmaktadır.
Gelişmiş tanımlanabilir yapı sayesinde hesaplamalara müdahale olanağı sağlanmıştır.
Asgari Geçim İndirimi ödeneklerinde, çocuklarda geçerli olan, Kadınlar için Evlenmemiş ve Çalışmayan, Erkeklerde ise 25. Yaşına kadar ve Çalışmayan, Kuralı Program tarafından Genel Sicil Havuzundaki Doğum Tarihi ve Medeni Durum Tarihine bakılarak ilgili ödenek, Her ay kontrolü biçimde verilmektedir.
Maaş Hesaplama sırasında Özlük Bilgisinde Maaşı etkileyen alanlar boş geçildiğinde. Sistem tarafından maaş hesaplatıldığında Hangi alanların doldurulması gerektiği uyarı olarak kullanıcıya yansıtılmaktadır.
Birden Fazla Banka Hesap Bilgisi Tanımlanabilmektedir.
Kefalet Kesintisi İlk Girişler için otomatik olarak sistem tarafından 4 ay boyunca Kefalet Başlangıç tarihine bakılarak kesilmektedir.
İşçi SGK Tavan Aşımlarında Sistem tarafından, aşım yapılan tutarlar 2. Ay boyunca bir sonraki maaşlara yansıtılmaktadır. Takibi Program üzerinden yapılabilmektedir.
Yeni bir maaş tipi tanımlanırken, var olan bir maaş tipinden Maaş Tipi Aktarma yapılabilmektedir. Kullanıcıya oluşturulacak olan maaş tipinde Kesintiler/ Hakkedişler tek tek tanımlanmak zorun bırakılmamıştır.
Esnek Raporlama sayesinde Kullanıcıya İstediği Rapor formatında Rapor oluşturma imkânı sunulmaktadır.
Maaş Hesaplama sonrası, Ödeme Emri Belgesi Raporunda Borç – Alacağı tutmayan kişiler. Raporlama sayesinde kolaylıkla bulunabilmektedir.
Toplam 295 Rapor sayesinde Kullanıcılara kapsamlı ve geniş rapor alma imkânı sunulmaktadır.
Maaş Bordrosu E-Posta olarak personellere iletilebilmektedir.
Tüm matrahların hangi değerlerden oluşacağı tanımlanabilmektedir.
Maaş tipine bağlı olarak hangi değerlerin hesaplanacağı tanımlanabilmektedir.
İstendiği kadar özel hakediş, özel kesinti tanımlanabilmektedir.
01.İşçi Özlük
02.Memur Özlük
03.İşçi Bordro
04.Memur Bordro
05.İşçi Kadro
06.Memur Kadro
07.Eğitim
08.Özgeçmiş Bankası modülleri için ayrı ayrı paket hazırlanmamış, tüm alt başlıklar “İnsan Kaynakları Takip Sistemi” nde yer almıştır.