İŞYERİ RUHSAT

İŞYERİ RUHSAT TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Belediyelerin iş yeri ruhsat, iktisat ve küşat müdürlüklerine yönelik hazırlanmış .NET teknolojisini kullanarak geliştirilmiş web tabanlı bir modüldür.

DİĞER ÖZELLİKLER

Genel yapısı bir sicilin birden fazla iş yeri olabilmesi düşünülerek hazırlanmıştır. Bu modülde verilecek ruhsata ait gelişmiş bir numaralandırma sistemi ile ruhsat numaraları ruhsat türü, sınıfı gibi seçeneklere özel verilebilmektedir.
Formların çok hızlı biçimde doldurulabilmesi,
Ruhsat belgesinden kolayca izin belgesine veri aktarabilme,
Formlarda sık kullanılan belediye, şehir, kişi vs. tanımlarının bir defa yapılarak daha sonra bunların tek bir tıklama ile doldurulabilmesi,
Daha önce aynı adrese ruhsat verilip verilmediği kontrolü,
Ruhsat sahibi olan iş yerlerinin tatil günleri, denetim gibi bilgilerine ekran dolaşmadan hızlı bir erişime sahiptir.
İşyerine ait resimler sisteme kayıt edilebilmektedir.
Nargile sunum bilgilerinin takibini yapabilmektedir. Ayrıca uygun görülmesi durumunda Nargile Sunum İzin Belgesi sistemden otomatik olarak alınabilmektedir.
Kaynak su işyerlerinin takibini yapabilmektedir. Ayrıca uygun görülmesi durumunda Su Satış Yeri İzin Belgesi sistemden otomatik olarak alınabilmektedir.
Başvuru Ekranı veya Ruhsat Ekranında Tahakkuklandırma yapılabilme imkânı sunulmaktadır.
Tatil Ruhsat Bilgilerinin takibi ve Tahakkuku yapılabilmektedir.
İşletme Türlerine göre Ruhsat Numaraları otomatik olarak artmaktadır.
Ruhsat kayıtları içerisinden mükellefin borcu olup olmadığı, Ruhsat ekranından görülebilmektedir.
Yıllık ve Alan üzerinden Tahakkuk Harç Tipleri tanımlanabilmektedir.
Mahalle Bazında Harç Tipleri ayrı ayrı olarak tanımlanabilmektedir.
Tahakkuklu bir Ruhsatın Makbuz bilgisini Sistem otomatik olarak çekmektedir.
Başvuru Esnasında eksik Belgeler kayıt altına tutulabilmektedir.
Ruhsat Faaliyetleri Parametrik olarak sınırsız tanımlanabilmektedir.
Taşınmaz bilgisinde değişen ruhsat Adresi otomatik olarak güncellenmektedir.
Esnek Raporlama sayesinde Kullanıcı, istediği alanları Rapor formatı üzerinden kendisine rapor oluşturma imkânı sunulmaktadır.
Ruhsat Sorgulama Ekranında tek tuşla Toplam Ruhsat Kayıt Sayısı, Yıl Bazında Ruhsat Sayısına ulaşılabilmektedir.
Gelişmiş raporlama özelliğine sahiptir. HTML, Excel, .PDF dosya formatlarında yazdırılabilir, kaydedebilir ve arşivlenebilir.