KARAR DESTEK

KARAR DESTEK TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

MIS içerisinde yapılan işlemler sonucu yöneticilerin karar alma aşamasında ihtiyaç duyabileceği raporların grafiksel veya liste olarak alınabildiği bölümdür.

DİĞER ÖZELLİKLER

Bu bölümde Yönetici Raporları ve Karar Destek Raporları olmak üzere iki başlıktan oluşmaktadır.Karar Destek Raporları altındaki raporlar Belediye Başkanının, Yönetici Raporları altındaki raporlar ise Başkan Yardımcıları ve Birim Müdürlerinin ihtiyacı olan raporlardır. Bu nedenle yönetici raporlarına oranla karar destek raporlarında daha özet bilgilerin görüleceği raporlar yer almaktadır. Karar destek programı aşağıda belirtilen özelliklere sahiptir.
Günlük veya tarihler arası gelir türü, tahsildar, ödeme türü, yıl bazında yapılan tahsilat tutarlarının raporları alınabilmektedir.
Tahsildar bazında yapılan tahsilat veya iptal edilen tahsilat makbuz sayılarının ve bu makbuzların toplam tutarlar raporlanabilmektedir.
En çok tahakkuk hesaplanan Mahalle Cadde, hangi yıla ait, ve hangi gelir türlerinde oluştuğuyla ilgili raporlar alınabilmektedir.
Firmalara olan borç toplamları, bu toplamların hangi faturalardan doğduğu, firmaların verilen tarihler arasındaki işlem hacimleri raporlanabilmektedir.
Günlük veya iki tarih arasında hangi firmalara ödeme yapıldığı, yapılan ödemelerin tutarlarına ait raporlar alınabilmektedir.
Müdürlük bazında, yaş gruplarına, eğitim durumu veya cinsiyetlerine göre personel sayıları raporlanmaktadır.
Personellerin Yıllık, Müdürlük veya personel tipi (İşçi, memur, sözleşmeli vb) bazında kuruma maliyetleri ve bu maliyetlerin türlerine göre (personel gideri, sgk gideri vb.) raporlanabilmektedir.
Mahalle, taşınmaz tipi (bina, arsa, arazi vb.), İnşaat Türü bazında taşınmaz bilgileri raporlanmaktadır.
Yıllık bazda, cinsiyet, yaş grubu, öğrenim durumu gibi birçok seçeneğe göre evlenenler kişilerin raporları alınabilmektedir.
Hangi suç maddelerinden, hangi karakol tarafından veya yıl bazında kesilen zabıt tutanak toplamları veya yapılan zabıta denetimlerine ait raporlar alınabilmektedir.
Kullanım amacı, proje türü bazında veya mahallelerde planlanan projelerle uygulamaya alınan ve tamamlanmış yatırımlar raporlanmaktadır.

Başkan Dashbordunda Yer Alan Raporlar:

Bu ekrandaki tüm raporlar grafik olarak özet veya detay şekilde incelenebilmektedir.
01. Kurumun anlık tahsilat tutarları, banka bakiyesi, yapılan ödemeler genel ve detay bazında incelenebilmektedir.
02. Borçlar genel toplam olarak, firma veya borç türü bazında görülebilmektedir.
03. Gelir ve Gider Bütçesi, gerçekleşme oranları, gelir türleri veya kurumsal bazda incelenmesi mümkündür.
04. Aylık Gelir/Gider Dengesi, Borç Alacak Durumu raporlanabilmektedir.
05. Proje ve yatırımların mahalle, proje türü, hedef kitleye göre tematik harita üzerinde görülmesi ve daha detaylı incelenmesi mümkündür.
06. Vatandaşlardan hizmet masalarına ulaşan istek, teşekkür ve şikâyetlerin konularına göre tematik harita üzerinde gruplanarak incelenmesi mümkündür.