PARK VE BAHÇELER

PARK VE BAHÇELER TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Kentin estetik olarak güzelleşmesi, sağlıklı çevrelerin oluşturulması ve yaşatılması ile ilgili olarak çalışan, kent bütünündeki park alanlarının yönetimi, bakımı ve projelerin hayata geçirilmesi gibi görevler üstlenen Park Bahçeler Müdürlüğü’nün faaliyetlerini yönetebileceği bir çözüm aracıdır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Park ve bahçeler modülü ile belediyelerin park bahçeler altında hizmet verdiği yerlere yönelik verdiği hizmetler, kullandığı malzemeler, canlı ve cansız varlıkların takibi, hizmet değer ölçümleri, stokları ve maliyetleri yönetilebilmekte, personel görevlendirmeleri ve görev takipleri yapılmaktadır.
Tek Bir giriş ekranından Park Bilgisine ait tüm bilgilerinin kolaylıkla girilebileceği bir menü tasarlanmıştır.
Stok takibi yapılabilmekte.
Maliyet bilgi kayıtları tutulmakta.
Bitki tür ve tiplerin takibi yapılabilmekte,
Yüklenici firma bilgileri tutulmakta.
Peryodik bakımların takibi yapılabilmekte.
İş emri oluşturma ve takibi yapılmakta.
Park Bilgisine ait Meclis Karar Kayıtları Kayıt altına alınabilmektedir.
Park Durum Bilgileri Tek bir ekrandan sorgulanabilmektedir.
Park Bilgisi girişine ait kayda aynı ekran üzerinden Park Bilgisi Raporu verilebilmektedir.
Park Bilgisine ait Maliyet Bilgisi kayıt altında tutulmaktadır.
Park Bilgisine ait Resim eklenebilmektedir.