PLAN VE PROJE

STRATEJİK PLAN VE PROJE

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa uygun olup stratejik plan ve performans programlarının oluşturulmasını sağlamaktadır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Kurum tarafından belirlenen stratejik amaç ve hedefler ve her birine ait kodlar girilebilmektedir. Belirlenen stratejik amaç ve hedef gerçekleşmelerinin değerlendirilebilmesi için belirlenen performans hedefi ve göstergeler girilebilmektedir.

Stratejik amaçlara ulaşılması için belirlenen proje/faaliyetlerin, stratejik amaç, hedef ve performans hedefleri ile ilişkilendirilmektedir. Hedeflenen ve gerçekleşen tarihler ayrı ayrı takip edilebilmektedir.
Bir proje kendi içinde birden fazla müdürlüğü kapsayacağı veya iş adımından oluşacağı için proje/faaliyetler gerek tarih gerekse bütçe bilgileri alt iş adımlarına ayrılarak da takip edilebilmektedir.
Her müdürlük sorumlu olduğu projelere ait hedef, gerçekleşme veya bütçe bilgilerini girebilmektedir. Koordinatör ve müdürlükler tüm kuruma ait proje/faaliyetleri tek ekranda görebilmektedirler.
Projelerin yer aldığı konumlar giriş ekranlarında işaretlenerek daha sonra harita üzerinde mahalle bazında incelenebilmektedirler.
Analitik bütçe kodları kullanılmaktadır.
Gelecek yılın hazırlık bütçesi performans programında girilen tutarlar üzerinden analitik bütçe programında otomatik oluşabilmektedir.
Projeye ait hakedişler muhasebe ödeme emrinde girildiğinde proje bilgilerine anlık yansımakta ve proje üzerinde mali gerçekleşmeler takip edilebilmektedir.
Stratejik Plan, Analitik bütçe ve Tahakkuk esaslı muhasebe modülleri entegrasyon içinde çalışmaktadır.
Performans programındaki proje/faaliyetlerin mali, fiziki ve dönemsel bazda kıyaslamaları birlikte görüntülenmekte ve raporlanmaktadır.
Performans programında oluşturulan proje/faaliyetlerin gerçekleşme sonuçları kayıt altına alınabilmektedir.
Proje/faaliyetlerle ilgili girilen gerçekleşme bilgileri dönemlik bazda değerlendirilerek ilerleme ve gecikmeler grafik raporlarda izlenebilmektedir.
Müdürlük bazında proje harcamaları raporlanabilmektedir.

MODÜL’DE AŞAĞIDA TANIMLI BİLGİ GİRİŞİ VE İŞLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR:

01. Stratejik Alan Bilgileri
02. Stratejik Amaç Bilgileri
03. Stratejik Hedef Bilgileri
04. Performans Hedefi Bilgileri
05. Performans Göstergesi Bilgileri
05. Proje Bilgileri
05. Projelerin İncelenmesi
05. Yatırım Bilgileri ve İnceleme

MODÜL’DE AŞAĞIDA TANIMLI RAPORLAR ALINABİLMEKTEDİR:

01. Stratejik Plan Raporu
02. Proje Bilgileri Raporu
03. Yatırım Bilgileri Raporu
04. Faaliyet Maliyetleri Raporu
05. Performans Hedefi Tablosu
06. İdare Performans Tablosu
07. Toplam Kaynak İhtiyacı Tablosu
08. Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimlerine İlişkin Rapor
09. Proje Adımları Gerçekleşme Raporu