SAĞLIK

SAĞLIK TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Belediye bünyesinde hizmet veren sağlık birimlerinin belediye çalışanlarına ait sağlık muayene bilgileri, belediyeye ait laboratuvar var ise hastalardan istenen test bilgilerinin veya reçete bilgilerinin kayıt, takip ve raporlamasını yapan modüldür.

DİĞER ÖZELLİKLER

Genel Sicil Bilgileri ile bütünleşik çalışır.
Taşınır Mal Takip Sistemi ile bütünleşik çalışır.
Belediye personellerinin iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle yıllık periyodik olarak yaptırdıkları muayeneler takip edilmektedir.
Belediyeye bağlı ambulanslar ile hastaları evlerinden hastaneye veya il dışına nakil edilebilmektedir.
Sağlık merkezi bünyesinde kullanılan ilaç ve sarf malzemelerin takibi yapılmaktadır.
Belediye personellerinin iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle yıllık periyodik olarak yaptırdıkları muayeneler takip edilmektedir.
Periyodik muayene dosyasında bulunan evraklar taranarak muayene kaydına eklenebilir.
Personellerin periyodik muayene tarihi yaklaştığında belediye iş güvenlik sağlığı uzmanlarına ve muayene olması gereken personele hatırlatma maili gönderilmektedir.
Hastanın şikâyeti, doktorun belirlediği teşhis, muayene esnasında uygulanan tedaviler, istenen röntgen ve laboratuvarlar, muayene sonucunda verilen reçete ve raporlar kayıt edilir.
Hastaya istenen tüm laboratuvar test sonuçları verilebilir.
Muayene Bilgileri menüsünde girilen kayda göre İş Göremezlik raporu alınabilir.
Periyodik muayene ile ilgili elektronik dosyalar yüklenebilir.
Girilen periyodik muayeneye ait İSG Periyodik Muayene Bilgileri raporu alınabilir.