TAŞINIR MAL TAKİBİ

TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, Taşınır Mal Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda hazırlanmış bir yazılımdır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Her kullanıcı taşınır mal takip sistemi içerisinde tanımlı olduğu müdürlüğün kayıtlarına erişebilir.
İlgili kurumun stokların, mevcut miktarları kurum, müdürlük ve depo bazında ayrı ayrı takip edilebilir.
Stokların minimum ve maksimum miktarlarına göre stok durumlarını kontrol edilebilir.
Otomatik veya manuel stok kodu üretilebilir.
Stoklar, stok tip ve alt tip niteliklerine göre sınıflandırılabilir.
Müdürlüğe göre stok filtresi yapılabilir.
Ayrı ayrı birim çarpanları tanımlayarak stok girişleri farklı birimlerde girişi sağlanabilir.
Müdürlükler kendi talep ve talep onay süreçlerini takip edebilir.
Talep belgesi, Doğrudan temin onay belgesi otomatik olarak oluşturulur.
Talep edilen malzemeler ambardan karşılanacak ise otomatik olarak işlem fişi oluşturulabilir.
Onaylanan talep, bütçe takip sistemi ile tam entegredir. Talep girişi sırasında kalan bütçe görülebilir.
Onaylanan talep ile yaklaşık maliyete göre istenirse bütçe rezerv edilebilir.
Teracity E-Doğrudan Temin ile entegre olarak çalışır.
Her bir talebin teklif bilgileri tek bir ekrandan takip edilebilir.
Doğrudan temin piyasa araştırma tutanağı otomatik olarak oluşturulur.
Yaklaşık maliyet hesap cetveli otomatik olarak oluşur.
Talep edilen malzemelere göre ilgili firmalara otomatik olarak fiyat teklif formu mail atılabilir.
İlgili satın almaların sözleşme, idari ve teknik şartnameleri ve diğer satın alma ekleri takip edilebilir.
Stok hareketleri FIFO prensibine göre giriş ve çıkışlar takip edilir.
Girişi yapılan malzeme dayanıklı taşınır ise girilen miktar kadar dayanıklı taşınır kaydı sicil numarası üretilerek oluşturulur. İsteğe bağlı olarak ilk zimmet kayıtları otomatik oluşturulabilir.
Taşınır İşlem Fiş belgesi otomatik olarak oluşturulur.
Teracity muhasebe kayıtlarına otomatik olarak muhasebeleştirilir, muhasebeleşme işlemi yapılmış kayıt üzerinde silme veya değiştirilmesine izin verilmez.
Dayanıklı taşınır veya stok kartların etiketleri ilgili işlemler menüsünden alınabilir.
Dayanıklı Taşınırın zimmet ve işlem fişi hareket bilgileri detaylı olarak takip edilebilir.
Dayanıklı taşınırların bakımları takip edilebilir.
Dayanıklı taşınırların otomatik olarak amortisman bilgileri hesaplanır ve Teracity Muhasebe modülü ile entegrasyonu sağlanır.
Dayanıklı taşınırların zimmet bilgileri takip edilir. Zimmet formu otomatik olarak oluşturulur.