TAŞINMAZ VE NUMARATAJ

TAŞINMAZ VE NUMARATAJ TAKİP SİSTEMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Taşınmaz mal yönetmeliğine ve taşınmaz tabanlı takibat yapmaya uygun yapıda, UAVT Entegrasyonu; Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünde yürütülen Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) kapsamında belediyelere yönelik hazırlanan web servisleri aracılığıyla entegreli çalışan yazılımdır.

DİĞER ÖZELLİKLER

01.Taşınmaz Takip
Taşınmaz Takip Sistemi, tüm Teracity modülleri için adres ve taşınmaz bilgileri için referans olması için tasalanmış modüldür. Temel olarak taşınmaz verilerinin tanımlanması ve tüm diğer uygulamalar tarafından çoktan seçilerek işlem görmektedir. Seçildiği anda işleme konu olan veriler için gerekli alanların da aktarılması sağlanarak işlem kolaylığı sağlamaktadır.
Sözel anlamda tam bir taşınmaz arşivi olması, herhangi bir CAD/GIS uygulamasına ihtiyaç duymamakla birlikte kurumun sahip olduğu ya da kullanmakta olduğu CAD/GIS uygulamaları ile bütünleşik çalışabilmektedir.
Sözel uygulamalardan harita, harita üzerinden sözel bilgi görüntüleyebilmektedir.
UAVT ile ya da kurumun bütünleşik çalıştığı/çalışmayı öngördüğü sistemlerle etkileşimli çalışabilmektedir.
Tüm modül seçeneklerinde ortak bir kullanım biçimi olması için tasarlanan adres bileşeni ile kolay kullanım ve görüntüleme olanağına sahiptir.
Nitelik Bilgileri kullanılarak Mahalle Bilgileri bölümünde mahalle, köy, mezra, mevki tanımı yapılabilmektedir.
“Geçerli” alanları kullanılarak geçmişte kullanılmış ancak artık kullanılması istenmeyen bilgiler düzenlenebilir.
Tapu Bilgileri ile bütünleşik çalışabilir niteliktedir.
Hâlihazırda var olan bilgilerde yer alan hataların, mükerrerliklerin düzenlenmesi için düzenleme araçları içermektedir. Bunlardan bazıları:
01.1 Taşınmaz Birleştirme
01.2 Bağımsız Bölüm Birleştirme
01.3 Ada/Parsel Birleştirme
01.4 Mahalle Birleştirme
01.5 Cadde/Sokak Birleştirme
Tüm birleştirme işlemlerinde hatalı işlem yapılma olasılığına karşın ayırma özelliği bulunmaktadır. Ayırma işleminde veri kaybı söz konusu değildir.
Taşınmaz için birden fazla adres tanımı yapılabilmekte, tanımlanan adreslerden herhangi biri kullanılarak işlem yapılabilmektedir.
Sicil ve/veya malik bilgisinden bağımsız olarak taşınmaz bilgileri ile sistemde yapılmış işlemler izlenebilmektedir.
Taşınmaz İşlemlerinden belediyenin tüm işlemlerine ulaşılması mümkündür.
Taşınmaz bilgileri tüm modüller için kaynak veri niteliğinde olup işlem anında veri girişlerini kolaylaştırmaktadır.
Taşınmaz bilgileri ile modüllerde kullanılan bilgiler çift taraflı olarak denetlenebilmekte, tutarsız veriler tespit edilerek raporlanabilmektedir. Seçenekli olarak tutarsızlıklar işlem anında kullanıcıları uyarmaktadır.
Sınırsız sayıda resim yüklenebilmektedir.
Sınırsız sayıda ve formatta dış bilgi, taşınmazlarla ilişkilendirilebilmekte/depolanabilmektedir.
Bağımsız bölümler için mülkiyet tanımı yapılabilmektedir. Ayrıca Emlak Vergisi Takip Sistemi’nden işlem yapılması durumunda mülkiyet bilgisi otomatik oluşmaktadır.
18. Hem taşınmaz hem bağımsız bölüm bazında uyarı mekanizması bulunmaktadır. Bu uyarı mekanizması sayesinde belirtilen taşınmaz ya da bağımsız ile ilgili herhangi bir işlem anında kullanıcının uyarılması sağlanmaktadır.
02.Numarataj
Belediyede yürütülen Numarataj çalışmalarında uygulanan tüm süreçlerin haritayla bütünleşik, mevzuata uygun ve kolayca yürütülmesini sağlamak amacıyla hazırlanmış modüldür. Gelişmiş arama, görüntüleme ve rapor seçenekleri ile kolay ve anlaşılır arayüzlere sahiptir.
Numarataj mevzuatına tamamen uygundur.
Taşınmaz Takip Sistemi ile etkileşimli çalışmaktadır.
Numarataj çalışmalarının sürdürülme aşamasında günlük çalışmaları etkilemeyecek şekilde kullanılabilmektedir. İstendiği anda tüm sistem üzerinde etkinleştirilebilir halde tasarlanmıştır.
Harita ile bütünleşiktir.
UAVT ve TAKBiS-TAKPAS sistemleri ile bütünleşiktir.
Bağımsız bölüm bazında mülkiyet bilgisi tanımlanabilmektedir.
Ortak Kullanım alanları tanımlanabilmektedir.
Girilen veriler eşzamanlı olarak günlük işlemlere yansımaktadır. Emlak Beyanı gibi işlemlerde işlem anında uyarmakta olası hataların önüne geçilmektedir.
Günlük işlemler sırasında taşınmazla ilişkili olan tüm işlemler için temel başvuru noktasıdır.
Taşınmaz ve bağımsız bölümler ile ilgili yapılan saha çalışmalarına ait bilgileri içermekte, istendiğinde kullanıcı hatalarına karşı koruma sağlamaktadır.
Sınırsız sayıda resim eklenebilmektedir.
Sınırsız sayıda ve formatta ek tanımlanabilmektedir.
Mükerrer girilen veriler birleştirilebilmekte, istendiğinde veri kaybı olmaksızın tekrar ayrılabilmektedir.
Gelişmiş raporlama seçenekleri ile hem yasal raporlar hem de gerektiğinde inceleme amaçlı raporlar alınabilmektedir.
Tüm raporlar kurum için özelleştirilebilmektedir.
03.Sicil Düzenleme
Saha çalışmaları sonucunda elde edilen veriler sistemde var olan sicil tablosuyla karşılaştırılarak, eksik olan bilgiler dışardan alınan veriler kaynak olarak gösterilip, sistemdeki sicil tablosu üzerine yazılır. Eğer sistemde sicil yoksa önce sicil oluşturur, daha sonra dışardaki kaynaktan verileri günceller. Bu işlem başlangıç/bitiş sicil ID olmak üzere, kullanıcının işleminin kolaylaştırmaktadır.