VERİ YÖNETİMİ

VERİ YÖNETİMİ

Kategori : TeraMIS Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Kurumlarda geçmiş dönemlerde yapılan işlemler sonucu oluşan mükerrer kayıtların tek bir kayıt üzerinde toplanması.

DİĞER ÖZELLİKLER

Yapılan bu birleştirme işlemlerinden hatalı olanların eski haline dönüşebilmesi için ayrıştırılması, sahadan toplanan verilerin sistemdeki kayıtlarla ilişkisi sağlanarak anlamlı ve güncel veri olmasının sağlanması gibi birçok işlemde kullanılacak uygulamadır.Tüm bu işlemler sonucu sistemdeki verilerdeki karmaşık ve mükerrerlikler ortadan kalkacağı için gerçek/sağlıklı verilerin elde edilmesi sağlanacaktır. Bu durum ise veri üzerinden sağlıklı şekilde değerlendirme yapılması, yönetim veya birim müdürleri tarafından alınacak kararların daha gerçekçi olmasına büyük katkı sağlayacaktır.

VERİ DÜZENLEMENİN YAPILDIĞI İŞLEMLER

Belediye Gelir takip
Sicil Birleştir
Sicil Ayır
Sicil No Değişiklik
Sicil Birleştir Özel
Toplu Sicil Birleştirme
İlan Reklam Tür Birleştirme
İnsan Kaynakları Yönetimi
Personel Sicil Birleştirme
Sicil Birleştirme
Taşınır Mal
Taşınır Depo Birleştirme
Stok Kart Birleştirme
Taşınır Birleştirme
Taşınmaz ve Numarataj
Taşınmaz Birleştirme
Bağımsız Bölüm Birleştirme
Ada Parsel Birleştirme
Taşınmaz Ayırma
Bağımsız Bölüm Ayırma
Ada Parsel Ayırma
Taşınmaz Eşleştirme
Taşınmaz Eşleştirme Onay
Cadde Sokak Ayırma
Taşınmaz Birleştirme
Bağımsız Bölüm Birleştirme
Ada Parsel Birleştirme
Taşınmaz Ayırma
Bağımsız Bölüm Ayırma
Ada Parsel Ayırma
Mahalle Birleştirme
Cadde Sokak Birleştirme
Mahalle Ayırma
Cadde Sokak Ayırma
Sicil Düzenleme İşlemi
Park ve Bahçeler
Stok Kart Birleştirme
Kütüphane Yönetimi
Yazar Birleştir
Bilgi İşlem
Tahakkuk Tür Birleştirme
Tahakkuk Tür Ayırma
E-Devlet Entegrasyonları
BŞB Entegrasyon İşlemleri
Mahalle Aktarma İşlemleri
Cadde Sokak Aktarma İşlemleri
Numarataj Aktarma İşlemleri
Bağımsız Bölüm Aktarma İşlemleri
Bina Aktarma İşlemleri
Su-Abone
Abone Birleştirme İşlemi