E-İHALE

E-İHALE

Kategori : TeraWEB Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Belediyenin Doğrudan Temin kapsamında, yaklaşık maliyetler oluşturulabilmekte, satın alma talepleri yayınlanabilmekte, firmaların elektronik ortamda teklif verebilmeleri sağlanabilmekte, tedarikçi seçimi yapılabilmekte ve sonuçlanan teklifler görülebilmektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER

01. DOĞRUDAN TEMİN
Belediyelerin ihtiyacı olan malzemelerin, doğrudan teminine ilişkin olarak yapılacak alım dosyasının yayınlanmasını ve firmalardan tekliflerin toplanmasını ve tedarikçi seçiminin yapılmasını sağlamaktadır. Firmalar e-imza ile tekliflerini sunmakta ve en düşük teklifler İdare tarafından rahatlıkla seçilebilmektedir. İhale konusu malzemeler taşınır mal programı ambar kayıtları ile entegrasyon yeteneğine sahiptir.

Teklifçiler E-İmza ile evraklarını bilgisayar ortamında imzalayabilir ve sunabilir, ayrıca idarenin teklifini almak istediği firmalara yada uygun ve yetkin tedarikçilere, ürün/ürünler ile ilgili iştigal olduğu önceden belirlenmiş firma ve firma gruplarına özel mailler ile bilgilendirme gönderilebilmelidir.

Satın alması yapılacak ürün/ürünler için yaklaşık maliyetler çıkartılabilmekte ve çeşitli raporlar oluşturulabilmektedir. Bu raporlar ile; yaklaşık maliyetler tablosundan en düşük ve en yüksek teklifler görülebilmekte ve teklifte istenen malzemelere geçerli fiyat vermeyen firmaların teklifini liste dışında bırakabilmektedir. Uygulama aşağıdaki alt modüllere sahiptir.
01.1. E-Doğrudan Temin Talepleri
Belediye, ihalesi yapılacak mal veya hizmetlerin detaylı olarak yayınlanmasını yapmaktadır. Kayıtlı olan firmalar teklif oluşturabilmekte ve tekliflerini e-imzalı olarak gönderebilmektedir.
01.2. Devam Eden Tekliflerim
Üye olan firmalar vermiş olduğu tekliflerin detayını, ürün, tarih, teslimat yeri, sözleşme bazlı olarak görebilmektedir.
01.3. Sonuçlanan Tekliflerim
Üye olan firmalar sonuçlanan tekliflerin detayını, ürün, tarih, teslimat yeri, sözleşme bazlı olarak görebilmektedir.
01.4. Sonuçlanan Tekliflerim
Tedarikçi firma başvuruları yapılabilmektedir. Bunun için gerekli kurumsal bilgilerin yanında teklif vermeye yetkili kişiler eklenebilmektedir. Tedarikçi firmalar bu modül üzerinden kayıtlarını yapabilmekte ve e-imza ile kaydı tamamlayabilmektedir.
01.5. Tedarikçi Sözleşmesi
E-Doğrudan Temin uygulamanın kullanılmasına ilişkin protokol olup firmaların indirebileceği sözleşme dosyası yer almaktadır.

02. İHALE BİLGİLERİ
Belediyede tamamlanmış, yürütülmekte ve iptal olan bütün ihaleler tiplerine (açık, pazarlık, doğrudan temin) göre sorgulanabilmekte ve Genel Müdürlük, İhale Tarihi, İşin Adı, Yaklaşık İhale Bedeli, İhale Detayı bilgileri görüntülenebilmektedir. Ayrıca ihale ile ilgili dokümanlarının görüntülenebilmektedir.

Anahtar kelime arama özelliği ile ihaleler sorgulanıp listelenebilmektedir.