E-İMAR

E-İMAR

Kategori : TeraWEB Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Elektronik ortamda imar başvurularının yapılabilmesini ve takibini sağlamaktadır. Ayrıca inşaat ruhsatı ve yapı kullanım izni sorgulamaları, bunun yanında belediyenin askıya çıkarttığı imar planı tadilatları görülebilmektedir. 3. Parti uygulamalarla bağlantı sağlayarak harita tabanlı imar durum sorgulaması yapılabilmektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER

01. E-İMAR BAŞVURUSU
Vatandaşlar, imarla ilgili işlemlerin (Mimari Proje Ön İnceleme, Yeni Yapı Ruhsatı Verilmesi, Tadilat Yapı Ruhsatı, Yapı Ruhsatı Yenileme-Yeniden, vb.) başvurusunu ve takibini yapabilmektedir. Başvurusu yapılmış işlemlerle ilgili bilgiler görüntülenebilmektedir. Ayrıca istenildiği kadar dosya yüklenebilme özelliğine sahiptir. Elektronik ortamda yüklenen dwg/dxf proje ve pdf uzantılı hesap dosyalarına ada-parsel, mal sahibi gibi bilgiler girilerek elektronik olarak imzalanabilmektedir. Başvuru başarılı olarak yapıldığında başvuru sahibine “Başvuru Numarası” bilgisi SMS ile otomatik olarak gönderilmektedir.

02. E-İMAR BAŞVURU SORGULAMA
Yapılmış olan imar başvuruları, başvuru numarası, TC Kimlik/ Vergi numarası, ada ve parsel bilgileri girilerek sorgulanabilmekte ve durumu takip edilebilmektedir.

03. İNŞAAT RUHSATI VE YAPI KULLANIM İZNİ SORGULAMA
İnşaat ruhsatı ve yapı kullanım izinlerinin sorgulanması yapılabilmektedir. Belge/Ruhsat numarası ve onay tarihi bilgileri girilerek sorgulama yapılabilmektedir. Belgelerdeki alan bilgileri, Sicil Numarası, Adı Soyadı, Başvuru Numarası, Durumu ve detayları görüntülenebilmektedir.

04. İMAR PLANI TADİLATLARI SORGULAMA
Belirlenen tarihler arasında Belediye tarafından askıya çıkartılan imar planı tadilatları görüntülenebilmektedir. Plan adı, ada, parsel, ABMK, BBMK, müellif, ve plan değişikliği raporu açıklamalarıyla birlikte detaylı olarak yayınlanmaktadır.

05. İMAR PLANI TADİLATLARI SORGULAMA
Üçüncü parti imar haritaları uygulamalarına bağlantı sağlamaktadır. Bu uygulama sayesinde ada, pahta veya adresi bilgileri girilerek ilgili yerin imar durumu hakkında harita bazlı olarak rapor alınabilmektedir.