E-RAYİÇ

E-RAYİÇ

Kategori : TeraWEB Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Arsa, bina, çevre temizlik ve ilan reklamlar için rayiç ve birim değerleri, aşınma payları, bedelleri ve tarifler hususlarında sorgulama yapılabilmektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER

01. ARSA RAYİÇ DEĞERLERİ
Yıl, mahalle, cadde ve sokak bilgileri bazında arsaların rayiç bedellerinin sorgulanmasını ve gösterimini sağlamaktadır.

02. BİNA BİRİM DEĞERLERİ
İnşaat şekli, sınıfı ve türü bilgileri bazında bina birim değerleri TL cinsinden gösterilmektedir.

03. BİNA AŞINMA PAYLARI
İnşaat türünün (çelik, beton, yığma, taş kerpiç vb.) bazında bina aşınma paylarının “ilk yıl” ve “son yıl” bilgileriyle birlikte görüntülenmektedir.

04. ÇEVRE TEMİZLİK BEDELLERİ
Yıl, grup ve derece bilgileri bazında çevre temizlik bedelleri yıl, grup, derece ve tutar başlıkları altında görüntülenmektedir.

05. İLAN REKLAM TARİFELERİ
İlan Reklam Tarifeleri: Seçilen yıla ilişkin ilan reklam tarifeleri görüntülenmektedir.