E-RUHSAT

E-RUHSAT

Kategori : TeraWEB Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Şahıs veya kurumlar işyeri açma ve çalışma ruhsatı alma işlemlerini artık kolaylıkla e-ruhsat modülünde yapabilmektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER

01. İŞYERİ RUHSAT BAŞVURUSU
İşyerleri için ruhsat başvurularında bulunabilmektedir. Bunun için; başvuru beyan formundaki istenilen bilgilerin girilerek, Tapu Fotokopisi, Kira Sözleşmesi, Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi, İmza Sirküleri, Sicil Tasdiknamesi, Ustalık Belgesi, Binanın onaylı projesi vb. evrakların yüklenmesine ve bunların elektronik veya mobil imzayla imzalanmasına imkan tanımaktadır.

02. İŞYERİ RUHSAT BAŞVURUSU SORGULAMA
Başvuru sürecinin takip edilmesini sağlamaktadır. Bunun için, kullanıcı, Başvuru No, TC Kimlik/Vergi No, Ada, Parsel bilgilerini girerek sorgulaması sonucunda ruhsat başvurusu yapılan birimin bilgileri (Sicil No, Adı Soyadı, Başvuru Numarası, Durumu ve Detayı) görüntülenebilmektedir.

03. KAZI RUHSATI SORGULAMA
Başvuru sürecinin takip edilmesini sağlamaktadır. Bunun için, kullanıcı, Başvuru No, TC Kimlik/Vergi No, Ada, Parsel bilgilerini sorgulaması sonucunda kazı ruhsatı başvurusu yapılan birim, işlem durumu bilgileri (Sicil No, Adı Soyadı, Başvuru Numarası, Durumu ve Detayı) görüntülenebilmektedir.