E-SU ABONE

E-SU ABONE

Kategori : TeraWEB Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Su Abonelik Başvurusu, gerçek ve tüzel kişiler için su aboneliği için başvuru işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır.

DİĞER ÖZELLİKLER

Bunun için başvuran gerçek veya tüzel kişinin demografik, adres ve su endeks bilgilerinin detaylı olarak girilmesini ve gerekli evrakların yüklenmesini sağlayarak başvuru sürecinin tamamlanması sağlamaktadır.
01. SU ABONELİK DEVİR BAŞVURUSU
Gerçek ve tüzel kişiler için su aboneliği devri için başvuru işlemlerinin yapılmasını sağlamaktadır. Bunun için başvuran gerçek veya tüzel kişinin demografik, adres ve su endeks bilgilerinin detaylı olarak girilmesini ve gerekli evrakların yüklenmesini sağlayarak devir başvuru sürecinin tamamlanması sağlamaktadır.
02. ABONELİK İPTAL
Abonenin, Abone Numarası, Tahsis Tarihi, Sayaç Numarası ve Adres bilgilerini görüntüleyebilmekte ve ilgili abone için iptal etme seçeneği sunmaktadır. Teminat bedelini güncel su borcuna mahsup edebilmekte ve kalan tutarın hesap bilgilerine gönderilmesini sağlamaktadır. Bunun için Banka bilgilerinin girişine izin vermektedir. Güncel su borcu teminat bedelinden yüksekse uyarı vermekte ve ödeme menüsüne yönlendirmektedir.
03. TÜKETİM BİLGİLERİ
Abone bazında dönemlik su tüketimini (m3) ve dönemlik fatura tutarını (TL) grafiksel olarak gösterebilmektedir.
04. AKILLI SAYAÇ YÜKLEME DOKÜMAN
Akıllı sayaçlar için yapılan yüklemeler, Abone No, Yüklenen Miktar, Tarih, Ödeme Miktarı vb. bilgiler görüntülenebilmektedir.