E-EVLİLİK

E-EVLİLİK

Kategori : TeraWEB Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Artık evlilik işlemleri internet üzerinden yapılabilmesi sağlanmakta, bunun için başvuru evrakların yüklenmesi, kişisel bilgilerin girilmesi ve hatta salon seçimleri e- Evlendirme modülü ile çok kolay.

DİĞER ÖZELLİKLER

Uygulama, aşamalı olarak başvuru sürecini tamamlatmaktadır. Birinci aşamada, gerekli evrakların yüklenmesini, ikinci aşamada, kişisel verilerin girilmesini, üçüncü aşamada, salon seçiminin yapılmasını ve dördüncü aşamada, başvuru sürecinin tamamlanmasını sağlamaktadır. Ayrıca nikah duyuruları yapılabilmekte ve evlilik orman bilgilerine erişilebilmektedir.
01. BİRİNCİ AŞAMA
Başvuru için gerekli olan dokümanlar (Nüfuz Cüzdanı, Sağlık Raporu, Fotoğraf, İkametgâh Belgeleri vb.) kadın ve erkek için ayrı ayrı girilmesine imkan tanımaktadır.
02. İKİNCİ AŞAMA
Uygulama zorunlu olan belgeler yüklendikten kişisel bilgiler girilmekte ve KPS sorgulaması ile bilgiler otomatik olarak doldurulmaktadır.
03-04. ÜÇ VE DÖRDÜNCÜ AŞAMA
Önceki aşamalar tamamlandıktan sonra Salon seçilebilmektedir. Nikah belediyenin salonlarında yapılacak ise salon ve tarih seçilerek sorgulama yapılabilmektedir. Belediye Salonlarında uygun olan saat dilimlerinin seçilmesini sağlatarak rezervasyon işlemi gerçekleştirilebilmektedir.

Eğer nikah belediye salonları dışında bir yerde yapılacak ise, Belediyenin nikah salonları dışında bir salon tahsisi için seçenek sunmaktadır. Bu durumda Salon adı ve tarih ve saat bilgileri girilmektedir.
Evlilik için engel oluşturabilecek durumlar için kontrol mekanizmasına sahiptir. Yaş, kadın iddet, medeni durum gibi gerekli kontrollerin yapılmasını sağlamakta ve kontroller başarılı sonuçlandığı taktirde başvuru süreci tamamlanabilmektedir.
05. NİKAH SALONU SORGULAMA VE REZERVASYONU
Başvuru için gerekli evrakları ve bilgileri sisteme girmiş olan kullanıcılar salon, tarih ve saat bazında nikah salonu rezervasyonu yapabilmektedirler.
06. NİKAH DUYURULARI
Rezervasyonu yapılmış olan nikah işlemlerinin tarih, saat ve salon bazında duyuruları yapılmaktadır.
07. EVLİLİK ORMAN BİLGİLERİ
Kadın adı, erkek adı ve soyadı girilerek yapılan sorgulamada, orman adı, ağaç dikim tarihi, dikilen ağaç türü, enlem, boylam vb. bilgilere görüntülenebilmektedir.