E-ÖDEME

E-ÖDEME

Kategori : TeraWEB Yazılım Modülü
Üretim Yeri : Türkiye
Sektör : Belediye
Üretici : Teracity

ÜRÜN BİLGİSİ

Ödeme İşlemleri Modülünde Borç Sorgulama/Ödeme, Üyeliksiz Hızlı Ödeme ve Geçmiş Dönem Ödemelerim alt modüllerine sahiptir.Ayrıca mükellef, her bir dönem için Vergi Borçlarını, Su-Kanal İdaresi kendisinde olan Belediyelerde Su Borçlarını ve Yapılandırma/ Tecil Faizi borçlarını görebilmektedir.

DİĞER ÖZELLİKLER

01. BORÇ SORGULAMA / ÖDEME
Tüzel kişiler sicil no ve şifre girerek geçmişe yönelik olarak bütün borçları, borç türlerini, dönemi, borcunu ve gecikme zammını görebilmekte ve listedeki borç kalemlerini işaretleyerek istediklerinin ödemesini sanal post vasıtasıyla kredi kartı bilgilerini girerek 2D veya 3D Secure seçenekleriyle güvenli bir şekilde gerçekleştirebilmektedir.Sistem sanal klavye kullanılmasına izin vermektedir. YUVARLA & BAĞIŞLA seçeneği olup kullanıcı isterse bağış yapılacak kurumu seçip bağış miktarını +1 / -1 butonları ile belirleyebilmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra oluşan dekont için yazdırılabilmekte ve e-posta ile istenilen adrese gönderilebilmektedir.
02. ÜYELİKSİZ HIZLI ÖDEME
Üye kaydı olmadan Hızlı Ödeme seçeneği ile vergi no veya TC Kimlik no girerek borç ödeme işlemi gerçekleştirilmektedir.
03. 03. GEÇMİŞ DÖNEM ÖDEMELERİM
Mükellefler isteği taktirde geçmiş dönem ödemelerini Sicil, TC Kimlik ya da Vergi No girerek listeleyebilmektedir.