Ürünler

Teracity Ürünleri

"E-Dönüşüm İçin"
Süreç ve Yapay Zeka Tabanlı Bütünleşik Araçlar

Bilimp sektör bağımsız olarak tüm kurum ve şirketler için geliştirilmiş bir Yönetim Bilgi Sistemidir. Ekip, proje ve iş yönetimini bütünleşik olarak sağlar, çalışanların verimini artırır.

Bilimp temel paket ve ihtiyaca göre temel pakete ilave edilebilen ek iş araçlarından oluşur. Çok sayıda yazılım kullanma gereksinimini ortadan kaldırır.

Bütünleşik araçlar teknolojisi doğal entegrasyon özelliği ile maliyetleri azaltır, performansı artırır.

Geleceğin Kent Yönetim Bilgi Sistemi

TeraMIS belediyeler için geliştirilmiş Türkiye’nin ilk web tabanlı belediye yönetim bilgi sistemi yazılımıdır.

Çok sayıda e-devlet kurumu, banka, ön ödemeli sistemler ve uzaktan okuma sistemleri ile ve CBS uygulamalarıyla entegre olarak çalışır. Detaylı log yapısı ve gelişmiş yetkilendirme ile yüksek düzeyde bilgi güvenliği sağlar.

Belediye hizmetlerinin online verildiği e-belediye çözümü çoklu dil desteği sağlar. Bu sayede Türkçe bilmeyen ama belediye hizmetlerinden faydalanan kişilerin iletişim problemini de ortadan kaldırır.

Süreç Tabanlı Kişisel Veri Yönetimi

Kvkk.biz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) süreçlerinizi sizin yerinize yöneten dijital bir platformdur.

Kurum ve şirketlerde KVKK uyumluluğu için yapılması zorunlu hukuki ve teknik süreçleri kolaylaştırır. Sürdürülebilir bir yapı sağlar. Bu konuda geliştirilen en kapsamlı yazılımdır.

Farklı ilgili kişi grupları için aydınlatma ve açık rıza süreçlerini dil seçeneği ve tablet, web sitesi, e-posta , SMS gibi farklı ortamlarla sağlar.

Süreç Tabanlı ve Bütünleşik Organize Sanayi Bölgeleri Yönetim Bilgi Sistemi

TeraOSB Organize Sanayi Bölgeleri(OSB) için geliştirilmiş yönetim bilgi sistemi yazılımıdır. Elektrik, doğalgaz ve su abone yönetimi, faturalama, tahsilat, stok, demirbaş ve satın alma yönetimi, ruhsatlandırma gibi OSB’lerin tüm kurumsal süreçlerini yönetirken bir yandan da görev yönetimi, randevu/takvim, toplantı yönetimi verimlilik odaklı iş araçları sunar.

E-devlet kurumları ile, uzaktan ödeme sistemleri ile ve CBS uygulamalarıyla entegre olarak çalışır. Katılımcılarla etkili bir iletişim ortamı oluşturur.

Ziyaretçi, Toplantı ve İletişim Yönetimi

Provimes ziyaretçi, toplantı ve iletişim yönetimi yazılımıdır. Misafirleriniz üzerinde görüşmeye davet ettiğiniz andan itibaren profesyonel bir etki yaratmanızı sağlar.

KVKK ve İSG yasalarına uyumlu, kolay ve hızlı bir kayıt ortamı sunar. Toplantı salonlarının ve toplantıların verimliliğini artırır.

Gelen, gönderilen tüm kargo ve evrakların takibini kolaylaştırır. Android tabletler için geliştirilmiş toplantı iş, dış, ziyaretçi kayıt, ikram panel yazılımlarını sağlar.

Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemi

Teradesk süreç temelli elektronik belge yönetim sistemi yazılımıdır. Belgenin oluşturulmasından diğer belgelerle ilişkisine ve tasfiyesine kadar olan tüm yaşam döngüsünün elektronik ortamda yönetilmesini sağlar.

Benzer ürünlerden farklı olarak belediyeler için özelleştirilmiş çok sayıda özellik içerir.

TeraMIS ürünü ile entegre çalışarak çok sayıda belediye yönetim bilgi sistemi evrağının da e-imza ve mobil imza ile imzalanmasını sağlar ve imza süreçlerini kısaltır.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram