YENİ ÜRÜNLER

ETAP Elektronik Takip Uygulaması

EPKAS ELEKTRONİK PROJE KONTROL & ARŞİVLEME SİSTEMİ

3194 sayılı İmar Kanunu 21.maddesi uyarınca bu kanun kapsamına giren ve 26.maddede belirtilen istisnalar dışındaki bütün yapılar için Belediyelerden veya valilikten yapı ruhsatı alınması zorunludur.

Ruhsat alınan yapılarda herhangi bir değişiklik yapılması yani tadilat da yeniden ruhsat alınmasına bağlıdır.

Yapı ruhsatı almak için belediyelere yapı sahipleri veya kanuni vekilleri dilekçe ile müracaat ederler. Dilekçeye tapu fotokopisi, mimari proje , statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya ebatlı krokiler de eklenir.

Belediye İmar Müdürlükleri tarafından ruhsat ve ekleri incelenerek eksik veya yanlış bulunmuyor ise yapı ruhsatı düzenlenir.

Eksik veya yanlış olduğu takdirde müracaat sahibine bütün eksikler ve yanlışlar bildirilir ve eksikleri tamamlaması, düzeltmeleri yapması beklenir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra da yapı ruhsatı düzenlenir.

6 ay içerisinde eksikleri veya yanlışları giderilmeyen ruhsat başvurusu için ruhsat işlemleri yeniden başlamaktadır.

Yapı ruhsatı ve tadilatı süreci hem zaman alan hem de zor bir süreçtir.

Türkiye’de ilk ve tek olan EPKAS imar yapı ruhsatı ve tadilat ruhsatı süreçlerini hızlandırmak, proje müelliflerinin belediyeye gelip gitmelerine gerek kalmadan da projeyi takip edebilmelerini sağlamak amacı ile geliştirilmiş bir projedir. EPKAS projesinde Teradesk Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemi ile E-belediye bütünleşik olarak çalışmakta, ilk başvuru adımından sonraki tüm adımlar Teradesk ve E-belediye üzerinde elektronik imzalı olarak gerçekleşmektedir.

Proje müelliflerini başvurularının takibini e-belediye üzerinden görebilir, eksikler anında sms veya mail ile bilgilendirilirler. Projelerini e-belediye üzerinden e-imza ile imzalayıp yine e-belediye üzerinden başvurularına ekleyebilirler.

Belediye İmar Müdürlüğü tarafında da proje ile ilgili yapılan düzeltme ve bilgilendirmeler e-imzalı olarak yapılıp yine müelliflere sms ve mail gönderilerek bilgilendirmeler yapılmaktadır.

Teradesk Süreç motoru aynı anda başlayıp aynı anda biten işler tanımlanmasına, ilgili ada parselde çalışan mimar mühendise doğrudan iş atanmasına, proje m2 lerine göre iş dağılıma vb. bir çok otomasyonu da sağlayarak İmar Müdürlüğü’nün iş süreçlerini de hızlandırmaktadır.

EPKAS’ın kuruma sağladığı faydalar;

1. Ruhsat sürecini hızlandırmaktadır.

2. Daha şeffaf ve daha güvenilir kurum yapısına katkı sağlamaktadır.

3. Zamandan tasarruf sağlamaktadır.

4. Kağıt israfını ve fiziksel arşive olan ihtiyacı azaltmaktadır.

Vatandaşlara sağladığı faydaları incelediğimizde projemiz;

1. E-belediye üzerinden başvurularını adım adım takip edebilmelerini sağlamaktadır.

2. Proje müellifleri proje dosyalarının yüklemelerini e-belediye üzerinden ve elektronik imzalı olarak yapabildikleri için kuruma gidip gelmelerine olan gerekliliği ortadan kaldırmıştır.

3. Zaman tasarrufu sağlamaktadır.

4. Çıktı ihtiyacını ortadan kaldırdığı için baskı maliyetlerinden tasarruf sağlamaktadır.UZMANIMIZA DANIŞMAK İÇİN TIKLAYIN

UZMANIMIZA DANIŞIN


Gönder