Yüz Tanıma

Yüz Tanıma Teknolojisi İle Ziyaretçi İzleme ve Demografik Analiz Oluşturma

Projemiz derin öğrenme ve yapay zeka teknolojileri ile yüz tespit tanıma ve demografik analiz projesidir. TÜBİTAK destekli bir Ar-Ge projesi olarak geliştirilmiştir. Projede kurumlara gelen ziyaretçiler yüz tespit ve tanıma sisteminden geçirilmesi sağlanmıştır. Ürün kamu ve stratejik öneme haiz özel veya kamu kuruluşlarında güvenlik seviyesinin artırılması, giriş noktalarında ihtiyaç duyulan personel sayısının azaltılması, personelden kaynaklı güvenlik açıklarının azaltılması, demografik analiz sonuçlarına göre hedef kitlenin tespiti gibi avantajlar sağlamaktadır. Proje sonunda ortaya çıkan ürünümüz Teravision adı ile ticarileştirilmiştir. Teravision
  • Yüz Tespit,
  • Yüz Tanıma ,
  • Yaş/Cinsiyet Analizi
modüllerinden oluşan http prtokolü üzerinde çalışan, derin öğrenme ve yapay zeka algoritmalarını kullanan bir WebApi uygulamasıdır.
Şirketimizin geliştirdiği Bilimp ve Provimes ürünlerinin ziyaretçi yönetimi iş araçlarına entegre olarak geliştirilmiştir. Aynı zamanda servis tabanlı yapısı ile farklı ürünlerle entegre edilebilir şekilde geliştirilmiştir.

Ziyaretçi yönetimi uygulamasında kuruma gelen ziyaretçi yüz tanıma ve tespit sisteminden geçirilmektedir. Gelen ziyaretçinin yüz eşleşmesi yapılarak kurumun beklediği ziyaretçiler arasında olup olmadığı kontrol edilmektedir. Uygulamada farklı ziyaretçi tipleri için giriş tanımları da mevcuttur. Bu şekilde gelen ziyaretçi VIP ziyaretçi ise hızlı geçiş imkanı sağlanmakta, yasaklı olan ziyaretçi giriş yapmaya çalıştığında güvenlik noktasına bildirim gönderilmektedir.

Üründe kuruma gelen ziyaretçilere ait demografik verileri içeren istatistik raporlar da sağlanmaktadır.
Şekil_1_Ziyaretçi Yüz Tespit ve Tanıma
Şekil_2_Demografik Veri Analizleri Örnekleri
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram