ÜRÜNLER

TERAMIS

Teranet
Kurum İçi İletişim Yazılımı
Belediye Gelir Takip
Belediye Gelir Takip Yazılımı
Bütçe ve Muhasebe
Finansman Yazılımı
İnsan Kaynakları
Personel Yönetim Yazılımı
Portfolio 01
Kamu Yönetmeliğine Uygundur
Portfolio 12
Tüm Mal ve Numarataj Takip Yazılımı
Portfolio 13
Evlendirme Müdürlük Yazılımı
Portfolio 148
Ruhsat, İktisat ve Küşat Müdürlük Yazılımı
Portfolio 15
Personel Takip Sistemi
Portfolio 15
Süreç Yönetim Sistemi
Portfolio 15
Altyapı ve Ekipman Takibi
Portfolio 15
Kamu Kurumlarıyla Bilgi Paylaşımı
Portfolio 15
Mükerrer Veri Yönetim Yazılımı
Portfolio 15
Bütünleşik ve Homojen Platform
Portfolio 15
Performans Program Oluşturma Yazılımı
Portfolio 15
Müdürlüğe Bağlı Ekip Yönetim Yazılımı
Portfolio 15
Yönetici Rapor ve Grafik Yönetim Yazılmı
Portfolio 15
Başkan Randevu ve Plan Takip Yazılımı
Portfolio 15
Yapısal Olmayan Sicil Düzenleme Yazılımı
Portfolio 15
Yardım Takip Yönetimi
Portfolio 15
Yapı Bilgileri Yönetim Sistemi
Portfolio 15
Mülk Takip Yazılımı
Portfolio 15
Ulaşım Müdürlüğü Takip Sistemi
Portfolio 15
Hayvanların Kayıt ve Takip Yazılımı
Portfolio 15
Kurum Dava Yönetim Yazılımı
Portfolio 15
Kaçak Yapı Takip Yazılımı
Portfolio 15
Sağlık Hizmetleri Takip Sistemi
Portfolio 15
Kalite Belgeleri Takip Sistemi
Portfolio 15
Park Alanları Yönetim Yazılımı
Portfolio 15
Asansör Kayıt Takip Sistemi
Portfolio 15
Çöp ve Geri Dönüşüm Tonaj Takibi
Portfolio 15
Üye ve Etkinlik Takip Sistemi
Portfolio 15
Yerel ve Ulusal Bası Takibi
Portfolio 15
Belge Kayıt Yönetim Sistemi
Portfolio 15
Satın Alma Süreç Yönetimi
Portfolio 15
Öğrenci, Üye ve Personellerin Takibi
Portfolio 15
Kütüphanelerde Kitapların Yönetimi
Portfolio 15
Ücretli ve Ücretsiz Kurs Takibi
Portfolio 15
Sporcu ve Kulüplerin Takip ve Yönetimi
Portfolio 15
Birden Fazla Toplantı Salonu Yönetimi
Portfolio 15
Personel Yemekhane Yönetim Sistemi
Portfolio 15
Abone ve Müşteri Takip Sistemi
Portfolio 15
Ön Ödemeli Su Sayaç Sistemi
Portfolio 15
El Terminalleri Takip Sistemi